Kaj je biodinamika? 1. del

Zima 2008,
letnik IV, številka 4

Biodinamika je način kmetovanja, ki temelji na konceptu življenjskih sil. Te sile delujejo v naravi in prinašajo ravnotežje in zdravljenje. Biodinamično kmetovanje se ravna po navodilih, ki jih je v svojih osmih predavanjih leta 1924 podal avstrijski znanstvenik in filozof, Rudolf Steiner. Ta predavanja je imel na ‘Poljedelskem tečaju’ in so bila odziv na opažanja kmetov, da je obdelovalna zemlja vse bolj izčrpana, in da se zdravje in kvaliteta pridelkov in živine po uporabi kemičnih gnojil slabša. Tako je bilo biodinamično kmetovanje prvo ‘organsko’ ali ekološko kmetovanje, ki se je razvilo kot alternativa kemičnemu poljedelstvu.

Camphill vasBiodinamika kombinira ‘biološko’ kmetovanje z razumevanjem ekoloških ‘dinamičnih’ procesov. Če danes obstaja konvencionalna šola organskega kmetovanja, prakticira le-ta ‘biološko’ kmetovanje, na primer za gradnjo življenja v zemlji uporablja pokrivne rastline in kompost. Dinamični del prakse pa stvari jemlje iz širše perspektive, s stopnjevanjem metafizičnih vidikov (sil življenja) in naravnih ritmov (kot na primer sejanjem semen v določenih luninih fazah). Analogno lahko pogledamo  alternativno medicino.
Kitajska akupunktura predstavlja zapleteno nadrobno filozofijo in prakso, kateri v konvencionalni medicini ni ničesar ekvivalentnega. Akupunktura prepoznava fino energijo – chi ali silo življenja’, ki polni naša telesa in vpliva na naše zdravje. Zmožna je mobilizirazti te sile zdravljenja na način, ki zahodni medicini ne more biti pojasnjen.

Po standardih zahodne medicine test ni v tem, ali je koncept akupunkture ‘resničen’, ampak ali deluje. Podobno tudi biodinamika upošteva chi ali sile življenja – v tem primeru zato, da le te koristno uporabi v poljedelstvu. V tem smislu je bila biodinamika opisana kot duhovni ali mistični pristop k poljedelstvu. Steinerju je bilo zelo veliko do tega, da se njegova metoda loči od golega praznoverja ali dogmatičnega verovanja.  Zato je zagovarjal znanstveni način testiranja predpostavk, kakor tudi meditativni vpogled, zaradi česar je biodinamika stalni proces, v katerem skupina pridelovalcev med sabo aktivno izmenjuje ideje in izboljšuje svoje razumevanje.

Biodinamika smatra vsako kmetijo kot neodvisen organizem z lastno individualnostjo. Če razmišljamo o kmetiji kot o ekosistemu, nas to pripelje do holističnih gospodarskih praks, ki vključujejo povezovanje pridelkov z živino, recikliranjem hrane, skrbjo za zemljo, izboljševanjem zdravja in počutja pridelkov, živali in seveda kmeta. V tem smislu deli biodinamika koncepte s permakulturo – vloga ljudi je, da načrtujejo ekosistem.

Z upoštevanjem naravnih sil pa biodinamika uvede drugačen pogled kot druge šole organskega vrtnarjenja. V mnogih pogledih je podobno organskemu kmetovanju, se pa razlikuje s svojim poudarkom na chi ali življenjski energiji. Uravnotežiti  poskuša fizične in ne-fizične sfere, s tem da priznava kozmične in zemeljske sile, ki vplivajo na življenjsko energijo. Ta zapletena metafizična terminologija je tista, ki jo naredi težko razumljivo, vendar so ti koncepti del biodinamičnega razumevanja tega, kako življenjski  sistemi delujejo.

Biodinamika vsebuje enake postopke kot ‘konvencionalno’ organsko kmetovanje, doda pa še svoja posebna opravila. Poglejmo nekaj osnovnih načel biodinamike:

Razširjanje obzorja

Prav tako kot moramo za razumevanje delovanja kompasa upoštevati magnetno polje cele zemlje, moramo za razumevanje življenja rastlin naš pogled razširiti, da lahko upoštevamo vse, kar deluje na rast rastlin. Ozek mikroskopski pogled ne bo dovolj. Rastline so popolnoma odprte do vseh vplivov,  tako iz globine zemlje kakor do širnih nebes. Da je primerno, se mora naše razmišljanje v kmetijstvu nizati širše, kot je splošno mišljeno.

Branje knjige narave

Vse v naravi odkriva svoj lastni značaj v svoji lastni obliki in načinu. Pozorno opazovanje narave – v temi in v polnem soncu, na mokrih in suhih področjih, na različnih zemljah, nam bo prineslo lažje razumevanje elementov. Tako se človek končno nauči brati jezik narave. In potem je lahko kreativen in lahko s specifičnimi dejanji prinaša nove poudarke in ravnotežje.

Kozmični ritmi

Svetloba sonca, lune, planetov in zvezd dosega rastline v rednih ritmih. Vsak od njih prispeva k življenju, rasti in obliki rastline. Če razumemo delovanje in učinek vsakega od ritmov, lahko časovno načrtujemo našo pripravo tal, sajenje, obdelovanje in pobiranje plodov tako, da je to za pridelke, ki jih gojimo, najbolje.

Življenje rastline je intimno povezano z življenjem zemlje

Biodinamika priznava, da so sama tla lahko živa in ta vitalnost podpira in deluje na kvaliteto in zdravje rastlin, ki na njej rastejo. Zato je eden osnovnih naporov, da s kompostiranjem v naših tleh izdelamo stabilen humus.

Nov pogled na prehranjevanje

Fizično moč dobimo od hrane, ki jo jemo. Bolj živa je naša hrana, bolj stimulira našo lastno aktivnost. Biodinamični kmetovalci in vrtnarji iščejo kvaliteto in ne le kvantiteto. Hrano pridelujejo v tesni povezavi z zdravo, življenja polno zemljo.

Zdravila za zemljo: biodinamični preparati

Rudolf Steiner je poudaril, da bo staro, instinktivno modrost in praznoverje morala nadomestiti nova znanost o kozmičnih vplivih. Iz lastnih spoznanj je predstavil to, kar je znano pod imenom biodinamični preparati.
Naravno pridelani materiali rastlinskega in živalskega izvora so s posebnimi recepti zbrani skupaj v določenih letnih časih in nameščeni v kompostne kupe. Ti pripravki nosijo v sebi koncentrirane sile, ki jih uporabimo, da uredijo kaotične elemente znotraj kompostnih kupov. Ko se proces zaključi, so pripravki, ki jih iz tega dobimo, kot zdravilo za zemljo, ki vlečejo iz kozmosa nove sile življenja. Dva preparata uporabljamo direktno na polju, enega pred sajenjem, da stimulira življenje prsti, drugega pa na listje rastlin, da poveča njihovo zmožnost sprejemanja svetlobe.

Kmetija kot osnovna enota poljedelstva

Na svojem poljedelskem tečaju je Rudolf Steiner pokazal, kakšna naj bi bila idealna neodvisna kmetija, ki naj bi imela ravno pravo število živali, ki bi priskrbele gnojilo za rodovitnost zemlje. Te živali pa naj bi prehranjevala kmetija sama. Osnovni vzrok ustanavljanja takšne kmetije lahko najdemo tudi pod drugimi okoliščinami. Opraviti ima z ohranjanjem  življenjskih sil, s katerimi delamo.
Zelenjavni odpadki, kompost, listje, ostanki hrane, vse to vsebuje dragoceno življenje, ki ga lahko, če z njim ravnamo pametno, zadržimo in uporabimo za gradnjo prsti. Zato je kompostiranje glavna aktivnost pri biodinamičnem delu. Kmetija je lahko naš učitelj in nam kaže naravno neodvisnost znotraj omejenega področja.

Se nadaljuje.

Tekst je v angleškem jeziku objavljen na spletni strani: www.oregonbd.org/Class/class.htm

prevedla in priredila Marina Nuvak

Vaš komentar