Evropa jutri

Evropa jutri: Iz poučevanja 18- in 19-letnikov o tekočem dogajanju

izr. prof. David L. Brierley Marina Nuvak

Članek je nadaljevanje v prejšnji številki Waldorfskih novic (zima 2015) objavljenega članka Evropa jutri: Namen poučevanja in je prav tako povezan z nekaterimi vidiki evropskega projekta, s katerim se avtor trenutno ukvarja. Projekt vključuje seminarje na različnih koncih sveta za dijake waldorfskih šol, starih 18–19 let, skupaj z gostujočimi dijaki z drugih šol, na temo trenutnega dogajanja v evropski družbi, s poudarkom na izzivih mladih in položaju posameznika v moderni družbi. Kot del projekta je v pripravi knjiga z naslovom ‘Sto milijonov usod danes’. Številni otroci in mladi v Evropi se danes soočajo z nejasno prihodnostjo in z neštetimi možnostmi. Knjiga služi kot manifest za prihodnost vzgoje in izobraževanja v Evropi z vidika waldorfske vzgoje in izobraževanja.

Preberite več