Mala šola samopreskrbe

Jesen 2010,
letnik VI, številka 3

Breda Medvešček

V goriški Ajdi smo se lotili posebnega projekta trženja naših pridelkov. Pod okriljem vrtnarije Majdin Gaj smo organizirali ekološko tržnico, na kateri člani društva vsak petek  prodajamo in kupujemo viške  pridelkov. Pri prodaji svojih pridelkov ali pri nakupu pridelkov, ki so na volji na tržnici, lahko sodeluje vsak član društva, medse pa vabimo tudi pridelovalce in predelovalce iz ostalih Ajd.

Glavni poudarek projekta ni tržna naravnanost, ampak gre predvsem za nekakšno malo šolo  uresničevanja ideje o samopreskrbi in vzpodbujanju članstva k povečevanju pridelovanja in predelave zdrave hrane ob hkratnem doslednem upoštevanju vseh pravil biodinamične metode. Nekaj sodelujočih ima certifikat kakovosti DEMETER ali BIODAR, večina pa ne, vendar se med seboj tako dobro poznamo, da si lahko zaupamo. Končno pa tudi dolgoletna praksa in medsebojno sodelovanje veliko pripomoreta k temu, da znamo ločiti zrna od plev.

Vaš komentar