Vpliv umetnosti na razvoj otroka

Pomlad 2011,
letnik VII, številka 1

Marina Nuvak

Iz seminarja za waldorfske učitelje/vzgojitelje

V času od 1. do 3. aprila je v prostorih Waldorfske šole Ljubljana spet potekal eden od mnogih sklopov v okvirju seminarja za waldorfske učitelje in vzgojitelje. Tokratni vikend je bil posvečen predvsem umetnosti. V uvodnem nagovoru je g. David Brierley slušateljem govoril o pomenu umetnosti v pedagoškem procesu.

Najprej je povedal, da je v Avstraliji profesor Brien Coldwell izvedel raziskavo, katere rezultate je nato pod naslovom Učni načrt, ki vključuje umetnost, lahko razplamti učenčevo doživljanje v šoli, predstavil gospod Peter Garrett, avstralski minister za šolstvo in vzgojo predšolskih otrok ter mladostnikov.

To je pomembna raziskava, ki razkriva, da lahko umetnost pomembno vpliva na izboljšanje prisotnosti pri pouku, akademske dosežke in dobro počutje učencev ter dijakov. Dokument se imenuje Premoščanje prepada v dosežkih v šoli s pomočjo umetnosti. Pokazalo se je, da imajo šole z veliko umetniškimi predmeti 65 % manjšo odsotnost.

Raziskava kaže, da:
–    imajo učenci občutno višje ocene pri akademskih predmetih (jezik, matematika, fizika, tehnologija, sociologija)
–    dosežejo boljše rezultate pri branju in opismenjevanju
–    imajo višjo stopnjo prisotnosti pri pouku
–    na lestvici socialne emocionalnosti so na vrhu – to je pokazatelj prožnosti, pozitivnih socialnih veščin, pozitivne delovne morale

V Avstraliji so si zadali petletni načrt, da pri njih uvedejo take, umetniško bogate šole.

Gospod Brierley je za konec povedal še anekdoto iz Rusije: pri poročilih dne 10.11.2010 so poročali, da je ministrski predsednik Vladimir Putin obiskal waldorfsko šolo v Moskvi, kamor je prišel podelit nagrado učitelja leta 2010 (dobil jo je dobil waldorfski učitelj). Povedali so mu, da je to šola, kjer se učenci učijo misliti in ustvarjati. Ministrski predsednik Putin si je ogledal otroke pri modeliranju, konstruiranju in ustvarjanju. Tudi sam je poskušal zaigrati na star tradicionalen instrument, ki so ga izdelali na šoli. Putin se je moral ob prihodu rokovati z vsemi učenci, kajti takšen je običaj na waldorfski šoli. Putin je prisostvoval pri njegovem pouku in kasneje v intervjuju povedal: ‘Želim si, da bi se tudi sam učil matematike na tak način’. Na vprašanje reporterja, na kakšen način, je odgovoril: ‘Na umetniški način.’

Slušatelji našega izobraževanja so potem vikend preživeli ustvarjalno: slikali so pod vodstvom dveh slikarjev, dolgoletnih waldorfskih učiteljev slikanja iz Osla, gospe Mali Roald in gospoda Daga Aslaksurda.

Vaš komentar