Zdravljenje družbe

Poletje 2011,
letnik VII, številka 2

dr. Andrej Fištravec

Ekonomist Dr. Claus Otto Scharmer je doktoriral na prvi nemški zasebni univerzi Witten-Herdecke. Sedaj je predavatelj na Messachusets Institute of Technology, kjer med drugim vodi program MIT IDEAS, katerega osnovno poslanstvo je povezava ključnih voditeljev s področja ekonomije, vlade in civilne družbe z namenom soustavrjanja socialnih inovacij in družbenih sprememb.


Je ustanovitelj in vodja Presencing inštituta, v okviru katerega širi idejo spreminjanja družbenih struktur s pomočjo krepitve individualne in skupinske pozornosti in zavedanja, kakor je svoj ‘izum’ opisal v svojem delu ‘Teorija U: ‘Vodenje iz prihodnosti kakor nastaja’ (2007). Družbene inovacije njegovega tima sodelavcev lahko spremljamo v okviru različnih gospodarskih družb (HP, Royal Dutch Shell, BASF ali Nissan), lokalnih skupnosti (frankfurtska regionalna zdravstvena skupnost), nevladnih organizacij in nadnacionalnih združenj (ELIAS, mreža dvajsetih gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacij, ki izvajajo različne projekte ekološke in alternativne rabe energije, sonaravne pridelave sladkorja, biološke pridelave hrane in podobno, in sicer v različnih delih ‘severnega’ in ‘južnega’ sveta) ter nacionalnih iniciativ (preprečevanje širjenja pandemije HIV in AIDS v Zambiji, izboljšave nacionalnega zdravstvenega sistema v Namibiji). In še bi lahko našteval. Zato ni prav nič čudno, da je bil med drugim tudi eden izmed predavateljev na lanskem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu in voditelj več dnevne delavnice na letošnjem svetovnem kongresu biodinamičnih DEMETER kmetovalcev v Dornachu.

Srčika njegovega koncepta ‘presencing’ (kombinacija besed ‘presence’ in ‘sensing’: torej ‘občutenje prisotnosti’) je doseganje visoke stopnje pozornosti tako na ravni posameznika, kot skupine, skupnosti ali družbe.

Se nadaljuje.

Vaš komentar