Prvo srečanje biodinamikov v Sloveniji

Jesen 2012,
letnik VIII, številka 3

Franc in Elvira Zavodnik

17. 06. 2012, BC Naklo

V jeseni 2011, v času priprav na 16. Mednarodno konferenco DI, se je v Zavodu Demeter porodila ideja, da bi konferenco izkoristili tudi za medijsko predstavitev biodinamičnega gibanja v Sloveniji.

Rodila se je ideja za 1. Srečanje biodinamikov v Sloveniji, ki naj bi postalo tradicionalno za predstavitev biodinamičnega gibanja, društev, Demeter kmetij in tistih, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem. Ta predlog je v novembru 2011 potrdil tudi IO Zveze Ajda in imenoval za koordinatorja s strani Zveze Borisa Potočarja iz društva Ajda Dolenjska. Njegova naloga je bila sodelovanje z odborom za organizacijo konference pri Zavodu Demeter, ki je bil nosilec projekta za konferenco in koordiniranje del z društvi za organizacijo 1. Srečanje biodinamikov v Sloveniji.

V času priprav na konferenco in vzporedno s pripravo 1. Srečanja biodinamikov v Sloveniji je v skupnem odboru Zveza Ajda konec maja odpovedala sodelovanje, tako da se je Zavod Demeter preko Borisa Potočarja povezal s posameznimi biodinamičnimi društvi, ki so skoraj vsa potrdila organizacijo 1. Srečanja biodinamikov v Sloveniji in pripravljenost sodelovanja pri projektu.

Na tej osnovi smo se v Zavodu Demeter odločili, da vzporedno z organizacijo konference izpeljemo v sodelovanju z društvi in njihovim koordinatorjem Borisom tudi 1. Srečanje biodinamkov Slovenije. Nato so stekle vse organizacijske priprave in 17. 06. 2012 se je odvilo 1. Srečanje biodinamkov v Sloveniji v BC Naklo. Program je bil izjemo pester in zanimiv.

Stojnice

Na stojnicah smo predstavili MKGP, KGZS, kontrolni organizaciji KON-CERT in IKC UM, v drugi skupini devet biodinamičnih društev (Ajda Gorenjska, Ajda Dolenjska, Ajda Sostro, Ajda Vrzdenec, Lan Bela Krajina, Ajda Domžale, Ajda Goriška, Ajda Posavje, Ajda Štajerska, Ajda Podravje) , nato 12 stojnic s tistimi, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem, in na koncu otok s 16 Demeter kmetijami in Zavod Demeter.

Preberite več v tiskani izdaji.

Vaš komentar