Shranjevanje semen po biodinamiki

Jesen 2012,
letnik VIII, številka 3

Eileen Getting

Shranjevanje semen je bila tisočletja poljedelska praksa in je ustvarila na milijone sort hranilnih rastlin. Vendar se je v 20. stoletju pojavil hiter upad vrst, ko so monopolne družbe prevzele svetovni trg oskrbovanja s semeni.

Zakaj shranjevati semena?

Obstaja potreba po tem, da obdržimo gensko raznolikost za varno prehranjevanje – potrebujemo raznolikost, ki bo prenesla klimatske spremembe ter nove škodljivce in bolezni.

Ko človek leto za letom shranjuje seme svojih najbolj zdravih rastlin, bo za nagrado pridelal rastline, ki so se prilagodile njegovim posebnim pogojem rasti.

Da zmanjšamo ekološko onesnaževanje, bomo težili k temu, da lokalno vzgajamo rastline. Otrokom je zanimivo in poučno, če izvejo, od kod prihaja hrana.

Namigi za shranjevanje semen

  • Sorte komercialne zelenjave so pogosto hibridne. Ne shranjujte semen hibridov, ker bo seme sterilno ali bo proizvedlo rastline nižje kakovosti.
  • Stopnjujte proces naravne selekcije s tem, da izberete le zdrave, močne rastline, polne energije.
  • Da bi izbrali zaželeno kakovost, bodisi označite rastline, ki jih boste pustili dozoreti za seme, ali če ste posejali pridelek posebno za vzgojo semen, oddvojite nezaželene rastline.
  • Vzdržujte gensko raznolikost tako, da shranjujete seme čim večjega števila rastlin, kolikor je mogoče.
  • Zato, da imajo semena možnost za življenje, je pomembno, da pazimo, da se rastline v času cvetenja in formiranja semen minimalno obremenjene. Za razvoj cvetnega prahu zagotovite v času cvetenja dovolj vode. Pridelek naj bo ves čas oplet. Ob semenenju so ugodne suhe razmere, da seme dozori.
  • Biodinamične metode gojenja okrepijo v rastlinah sile oblikovanja, ki vladajo življenju, rasti in reprodukciji in se odražajo v vitalnosti, strukturi in pokončnosti rastlin ter v sposobnosti za razvoj njihovih semen.
  • Dodatno je mogoče izboljšati kvaliteto semen s škropljenjem kremenovega pripravka 501, in sicer dva tedna pred pobiranjem semen.
  • Če še niste nikoli vzgajali semen, so za začetek primerne nekatere rastline, kot so solata, paradižniki in fižol.
  • Da zagotovite raznolikost, se povežite s skupinami za izmenjavo semen v vašem okolju.

Biodinamična metoda po Marii Thun prav tako govori o shranjevanju semen

Maria Thun je razvila metodo za izboljšavo raznolikosti z delom na konstelacijah planetov. Ko je luna v vsaki od konstelacij s planeti (zodiak), ima večji vpliv na posebne dele rastline kot na rastlino kot celoto, kakor je to v preostalih ritmih lune. Rastlina lahko sprejme povečan vpliv, če na določen dan opravljamo opravila, kot so obrezovanje, kompostiranje, okopavanje ali uvodno škropljenje.

Če želite na primer semeniti solato, posejte prvotno seme in vse delo okoli rastlin opravite na dan za list, ker je to tisti del rastline, katerega kakovost želite čim bolj izboljšati. Če bi vse delo opravili na dan za seme, bi seme, ki bi ga pri tem pridelali, lahko tako hitro vzklilo in tako začelo s proizvodnjo semen, pri tem pa proizvedlo zelo malo listov.

www.backyardbiodynamics.com
prevedla Marina Nuvak

Vaš komentar