Pogled v ‘Zimski čas’ pod zemljo

Zima 2012,
letnik VIII, številka 4

Mihaela Zalokar

Princip SAL Bog oče – kristalizacija

To je čas od 20. novembra do 12. marca, ko se v zemlji intenzivno dogaja priprava žive zemlje za rast rastlin v prihodnjem letu. V zemlji je življenja – živih organizmov vsaj za dvakratno težo več kot na zemlji. Če hočemo, da nam ti živi organizmi, kot so mikro organizmi, bakterije, deževniki itd. pomagajo oživljati tla, jim moramo zagotoviti najboljše pogoje s škropljenjem preparata 500, gnoja iz roga, posipanjem zelenega komposta in oranjem na odprto brazdo, da pred zmrzaljo privedemo v zemljo zrak.

Zimski časDeževniki, ki začnejo delat rove že oktobra, dovajajo s tem zrak v nižje plasti zemlje. Deževnik pred rovom spušča sluz, da zemljo zmehča in rov obda s sluzjo, s katero se mikroorganizmi hranijo in z veliko hitrostjo razmnožujejo. S tem, ko odmirajo, se tvori naravni humus, ki je naslednje leto hrana za rastline. Preparat 500, gnoj iz roga, pa spodbuja korenine, da začnejo tvoriti bele lasne koreninice, ki imajo na koncu bakterije, vsaka rastlina svojo vrsto, te pa kisline, katere topijo rudnine, da so na razpolago rastlinam za njihovo dobro življenje. Ker se tudi te bakterije, mikroorganizmi z neverjetno hitrostjo razmnožujejo in odmirajo, tvorijo humus tako zelo globoko v zemlji, kot segajo koreninski sistemi. Zato je plast oživljene zemlje vedno večja in lahko od tega humusa rastline živijo tudi v suši.

Glodalci, hrošči, črvi pa se pred zmrzaljo pomikajo vedno globlje v zemljo in s tem, ko delajo rove, dovajajo zrak v nižje plasti zemlje ter tako omogočijo vodi, da pronica vedno nižje in globlje, vsaj do enega metra, če ni skole. S tem grejo po teh rovih hkrati z vodo tudi humus in gnoj iz roga ter mikroorganizmi, ki se tam razmnožujejo. Zato lahko v prerezu zemlje vidimo male črne ali rjave pike humusa in če tako zemljo poduhamo, diši po humusu. Če pa so tla zbita in v zemlji ni zraka, v njej ni življenja ter zaudarja zatohlo, gnilo. Ta vonj nam pove, da ta zemlja ni primerna za rast, da je revna. Princip SAL Bog oče pa poskrbi, da ob zmrzali voda in rudnine kristalizirajo v drobne kristale in s tem naredijo nove rudnine, mivko, glino in kremenov prah, da se zemlja zlahka razpušča, da v njej lahko vzkali tudi najnežnejše seme. Nam pa omogoča delo v rahli zemlji. Zato naj bo prvo delo spomladi s preparatom 500, gnoj iz roga, da seme najprej razvije korenino, ki gre v globino zemlje, da bo v slučaju pomanjkanja vode in prehude vročine v nižjih plasteh zmelje dobila tudi hlad in humus.

Peteršilj, ki je rastel na težki ilovnati zemlji v hudi suši in vročini. Zemlja je bila izsušena, da je imela 5 do 8 cm velike razpoke, a je bil peteršilj svež in v lepi, bogati rasti.

Biodinamično kmetovanje človeku v dušo in duha vedno prinese radost in veselje, da smo božji otroci, in da je Bog vse ustvaril za človeka in ga ne bo nikoli zapustil, če bo delal za dobro vsega živega na Zemlji.

Vaš komentar