Rastline utrjujemo z biodinamičnimi preparati

Jesen 2014,
letnik X, številka 3

Breda Medvešček

Letos posebne razmere tudi v biodinamični pridelavi

Letošnjo pridelovalno sezono bi tudi na območju delovanja društva Ajda Goriška lahko označili kot precej težavno: nadpovprečno visoke temperature v začetku leta in nato deževna pomlad z občutnimi toplotnimi nihanji med dnevom in nočjo. Sledili so tako imenovani poletni meseci, ki pa so s soncem in poletnimi temperaturami precej skoparili, padavin pa je bilo zares na pretek.

Vse je kazalo, da bo letina po kakovosti in obilnosti v vseh kmetijskih panogah izjemno slaba, vendar se je izkazalo, da je v povprečju takšna kot prejšnja leta, predvidoma pa bodo odstopanja v oljkarstvu in vinogradništvu, kjer rezultati sicer še niso znani (povezani pa so tudi s predelavo), vendar razmere kažejo na to, da bodo povprečje nekoliko znižali. Tudi rezultat pridelave koruze, ki je na našem območju pomembna poljščina, še ni znan.

Letos smo v društvu podatke o poteku pridelovalne sezone od naših pridelovalcev zbirali z anketiranjem.Ti podatki bodo rdeča nit pri pripravi letošnje okrogle mize z naslovom Pregled biodinamične pridelave v letu 2014, ki bo oktobra v Šempetru. Seveda je smisel te že tradicionalne vsakoletne analize našega dela ta, da opredelimo izkušnje sezone, ocenimo ustreznost ravnanj pri pridelavi in poiščemo učinkovitejše rešitve za naslednje leto in morda še dolgoročneje. Letošnja najpomembnejša ugotovitev je, da je pri pridelavi v vsakršnih vremenskih pogojih najboljša preventivna vzgoja močnih, utrjenih rastlin – kar dosežemo s pravilno pripravo obdelovalnih površin, gnojenjem s kvalitetnim zrelim kompostom in vsemi škropljenji z osnovnimi biodinamičnimi preparati (gnoj iz roga, kremen iz roga, preparat po Mariji Thun) po začrtanem letnem programu rednih pa tudi dodatnih škropljenj, ki jih svetovalka za biodinamiko v našem društvu priporoči naknadno glede na vsakokratne razmere. Primer dodatnega škropljenja je bilo letos škropljenje s preparatom 501, ki bi ga bilo potrebno obvezno opravljati v neobičajno deževnih in mrzlih obdobjih, podobnih letošnji pomladi in poletju. Posebno pri tistih rastlinah, ki za uspešno rast in razvoj izrazito potrebujejo toploto, pa se v obdobjih, ko primanjkuje toplote, smiselno pogosteje uporablja tudi preparat 507 (sok baldrijanovih cvetov) kot škropivo. Ugotovitve in program osnovnih škropljenj bomo kot običajno objavili v tiskanem društvenem informatorju Ajdine novice, ki izide meseca decembra. Predvsem pa bomo še naprej raziskovali in dopolnjevali znanje tudi na delavnicah in predavanjih v poznojesenskem, zimskem in zgodnjepomladanskem času.

Preberite več v tiskani izdaji.

Vaš komentar