Delovni krog ‘Jasli’

Jesen 2011,
letnik VII, številka 3

Viktorija Kovačič

Waldorfska pedagogika za otroke od rojstva do 3. leta starosti po načelih Waldorf/Emmi Pikler

Delo z otroki do tretjega leta starosti waldorfskih vrtcih je v waldorfski pedagogiki novejše področje, ki se je pričelo razvijati (v praksi) v zadnjih desetih letih. Dejstvo je, da v Sloveniji še ni potekalo organizirano izobraževanje na to temo, čeprav je potreba po vključevanju tako majhnih otrok v vrtce vedno večja. Čas je, da se skupaj lotimo tega področja ter si prizadevamo za dobre strokovne temelje.

V Waldorfskem vrtcu Studenček, je v šolskem letu 2010/11 potekalo šest srečanj (december, januar, februar, marec, april, maj) s tematiko pedagoškega dela po načelih Waldorf/Emmi Pikler. V šolskem letu 2011/12 bo potekalo še sedem srečanj, s katerimi bomo zaključili izobraževanje.

Kolegice iz waldorfskih, zasebnih in javnih vrtcev, ki se boste udeležile teh srečanj, boste tvorile delovni krog, ki bo ustvarjal izhodišča, kriterije in smernice za nadaljne delo v tem starostnem obdobju, in sicer na podlagi naslednjih izhodišč: Leitlinien der Waldorfpädagogik für die Kindheit von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr (Smernice waldorfske pedagogike od rojstva do tretjega leta otroštva); Reiner Patzlaff, Claudia McKeen, Ina von Mackensen, Claudia Grah-Wittich.

Obravnavali bomo štiri sklope:

 1. Pedagoške podlage in zastavljanje ciljev,
 2. Razvoj v zgodnjem otroštvu in njegova podpora,
 3. Pedagoška praksa pri oskrbi majhnih otrok,
 4. Pogoji za vodenje ustanove, ki se ukvarja z oskrbo majhnih otrok

Ob obisku vseh srečanj boste prejele Potrdilo o opravljenih vsebinah, ki se vam štejejo kot del izobraževanja za delo z majhnimi otroki. Ob koncu boste tisti, ki boste imeli 90 % udeležbo, prejeli certifikat in brezplačno izdajo strokovne brošure v slovenskem jeziku.
Predvsem pa je namen zgraditi temelje za zagotavljanje kvalitetnejših pogojev pri oskrbi majhnih otrok v vrtcih ipd.

Vsebina srečanja bo naslednja:
I. Zdravilna evritmija: 17.00 do 17.45h – evritmija kot pomoč pri pripravi vzgojitelja na delo z majhnimi otroki; z nami bo delala zdravilna evritmistka SIMONA ZORICA.

II. Vsebinski del se prične ob 18.00 uri:

 1. Izrek iz Koledarja duše R. Steinerja
 2. Dihalne in glasovne vaje ter učenje ene pesmi za odrasle ali socialne igre.
 3. Učenje otroške pesmi, primerne letnemu času.
 4. Kratek odmor: 5 min.
 5. Študijsko delo od 18.30 do 20.30 ure.

III. Delo na vsebinskem sklopu:

 1. Pedagoške podlage in zastavitev ciljev smo v lanskem šolskem letu zaključile.

Besedilo, ki ga bomo obravnavali, je:

 1. Razvoj v zgodnjem otroštvu in njegova podpora,
 2. Pedagoška praksa pri oskrbi majhnih otrok,
 3. Pogoji za vodenje ustanove, ki se ukvarja z oskrbo majhnih otrok.

Študijsko delo bo potekalo v naslednjih korakih:

 • branje in obnova po krajših odlomkih,
 • vsak pove, kaj se ga je dotaknilo in zakaj,
 • primeri in povezave s prakso (trajanje eno uro).

Prosimo, če nam pošljte prijavnico po pošti ali po e-pošti (cena srečanja je 25 € po osebi).
Prisrčno vabljeni vsi, ki vas te vsebine srčno zanimajo!

TERMINI ZA ŠOLSKO LETO 2011/12

 1. srečanje: petek, 30.9.2011
 2. srečanje: petek, 21.10.2011
 3. srečanje: petek, 2.12.2011

… ostali drugič.

Odprti smo za vaše predloge in vprašanja!

Ob 16.00 pred pričetkom DKJ bo potekalo individualno svetovanje glede vaših praktičnih vprašanj o delu v vrtcu. Svetovanje izvajata Petra Mohorič in Viktorija Kovačič.

Vaš komentar