Kako lahko vrtičkarji pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke Demeter

Jesen 2011,
letnik VII, številka 3

Franc Zavodnik, direktor Demeter Zavoda

Po zadnjem srečanju s Susanno Kuffer Herr in Jean-Micehl Florin je možnost vkljčevanja vrtičkarjev v postopek pridobitve pravice uporabe blagovne znamke Demeter (ali drugih zaščitenih znamk DI).

Ponovno vas obveščamo o tem, kakšen je možen postopek:

  • društvo je lahko nosilec „kmetije“ oziroma predstavlja kmetijo, v katero se vključijo vrtičkarji;
  • društvo zbere skupino vrtičkarjev, ki so zainteresirani za prodajo svojih presežkov z blagovno znamko Demeter (vsak vrtičkar mora posredovati enake podatke kot vsaka Demeter kmetija);
  • društvo se prijavi v ekološko in Demeter kontrolo kot ena Demeter kmetija;
  • društvo imenuje odgovorno osebo, ki bo gospodar – skrbnik na vseh površinah, ki jih bodo v to kmetijo vključili vrtičkarji;
  • delo na prijavljenih površinah se mora izvajati skladno z Demeter smernicami;
  • pooblaščena kontrolna organizacija (KON-CERT) bo opravila ekološko in Demeter kontrolo;
  • certifikacijski organ pri Demeter Zavodu bo v skladu s postopkom izdal društvu-kmetiji ustrezen certifikat;
  • po zaključenem postopku preusmeritve (2-3 leta) lahko društvo – kmetija pridobi pravico uporabe blagovne znamke Demeter;
  • društvo in vrtičkarji se dogovorijo, kako bodo pokrivali stroške postopkov (te stroške lahko nosi tudi društvo – kmetija, ki potem te stroške uveljavlja na podlagi ukrepa 132).

Pomembno opozorilo:

NIHČE ne sme uporabljati blagovno znamko Demeter ali pridelano biodinamično ali po biodinamiki, če ni pridobil po omenjenem postopku ustrezen certifikat!

Biodinamično ali pridelano po biodinamiki se sme uporabljati samo v povezavi z blagovn znamko Demeter!

Kdor bi zlorabil uporabo blagovne znamke Demeter (oziroma blagovnih znamk DI), je v prekršku in podleže vsem zakonitim sankcijam!

Za vse v zvezi s postopkom za pridobitev pravice do blagovne znamke Demeter in povezano z biodinamično in po biodinamiki skrbi v Sloveniji Demeter Zavod, zato se vedno lahko v zvezi s tem obrnete na nas, saj vam bomo po svojih močeh pomagali.

Vaš komentar