Ukrep 132

Jesen 2011,
letnik VII, številka 3

Franc Zavodnik, direktor Demeter Zavoda

Na pobudo Društva Ajda Štajerska obveščamo tudi vsa društva in Zvezo o ukrepu 132.
Po triletnih pogajanijih z MKGP nam je uspelo, da so tudi stroški za pridobivanje blagovne znamke Demeter (in vse kar je povezano s tem) vključeni v zadnjem ukrepu 132.

Tako lahko sedaj naše Demeter kmetije uveljavljajo:

  • stroške članarine (društvo, Demeter Zavod, Združenje ekoloških kmetov…)
  • stroške Demeter kontrole (doslej so bili vključeni le stroški eko kontrole)
  • Demeter certifikacija
  • stroške tiskanja materiala za označevanje simbolov kakovosti (tisk na embalažo – kartonska, papirna, steklena, vrečke, nalepke)
  • stroške analize preiskav živil rastlinskega in živalskega izvora, krme in tal.

Naše Demeter kmetije so potrebne informacije za vključevanje na ta razpis že dobile in se na ta razpis že prijavljajo.

Društvom in Zvezi pa posredujemo to informacijo predvsem zato, da lahko pri delu na vključevanju novih kmetij v Demeter kontrolo le-te obvestite o tem, da je možno stroške in članarine, povezane z blagovno znamko Demeter, uveljaviti na podlagi ukrepa 132.

Vaš komentar