Voda kot posrednik med kozmosom in zemljo

Poletje 2012,
letnik VIII, številka 2

Mario Čuletić

Iz knjige Theodorja Schwenka Sensitive Chaos

Voda prekriva največji del zemeljske površine in se nenehno giblje na najrazličnejše načine. V vodnem ovoju okoli zemlje prihaja do neomejenega gibanja in zato ga na globalni ravni lahko opazujemo kot organ, ki posreduje med zemljo in kozmosom ter s tem zemljo vključuje v kozmična dogajanja in ji omogoča, da v njih sodeluje.

Ali ni najpomembnejše dejstvo, da je zvezdni svet povezan z gibnjem vode, da voda s kozmičnimi dogodki oplaja celotno življenje na zemlji, da so preko nje vsi življenjski procesi tesno povezani z gibanjem zvezd? Kjerkoli se giblje voda – v plitvem potoku, v narasli reki, v ritmičnih valovih plime in oseke, v peni najmočnejših morskih valov, ki se razbijajo ob obali – jo povsod razsvetljuje svet zvezd. Tako postane voda slika minljivosti časa, prežetega z ritmom sveta zvezd. Ta tek časa se pretaka skozi vsa zemeljska bitja in jih, dokler teče, podpira v kipenju življenja.

Tek časa povezuje kozmična dogajanja in vodo v pojavu plime in oseke. Povezanost lunine poti ter plime in oseke je tako vidna in dobro znana, da se nam ni treba spuščati v podrobnosti.

Lunini ritmi pulzirajo v vodi in manjših pojavih. V starih časih so ljudje upoštevali te ritme, ko so kopali vodnjake, in to običajno samo v določenih luninih fazah ter ko je zavzemala luna posebno mesto v zodiaku. Celo naraščanje in upadanje vode pod zemljo je povezano z lunino potjo. Ko je luna v določenem položaju, je lažje priti do vode, a se tudi lažje izsuši. V drugačnih položajih pa je treba globlje kopati, da bi prišli do nje, vendar ostaja njena višina stalna. Novejša raziskovanja opuščenih in potopljenih rudnikov kažejo, kako lunini ritmi vplivajo na podzemne rezervoarje vode.

Tradicionalni običaji med drvarji, ki prevažajo hlode po reki, upoštevajo dejstvo, da reke ob polni luni naraščajo, ob mladi luni pa upadajo, kar kaže, da je gibanje vode nedvomno povezano s potovanjem lune in njenimi fazami. Zato je težko po reki prevažati hlode ob polni luni, ker nasedajo na obalo, ob mladi luni pa ostajajo na sredini in jih je lažje nadzorovati. Počasi nam postaja jasno, da vsakdanjih izkušenj, utemeljenih skozi zgodovino, ni treba takoj zanemariti.

Navedli bomo primer! Znano je, da v vodi reke, na kateri je jez, se vcasih nabere velika količina kamenja in proda, in da je treba te nanose odstraniti, čeravno je precej drago. Vendar je takrat, ko je luna v določeni fazi in položaju, možno odpreti zapornico, ker ima voda takrat tolikšno moč, da sama odplavi nanose.

Običaji, ki jih včasih še vedno upoštevajo, kažejo na spoznanja o spremembi kakovosti vode, ki jo povzročajo določena ozvezdja na nebu. Na določenih območjih Himalaje, kjer te vrste spoznanj upoštevajo, je treba na primer v hiši vse posode z vodo izprazniti pred mrakom ali po njem.

Se nadaljuje.

v hrvaščino prevedla: Ivančica Puškarić
v slovenščino prevedla: Helena Rotman Benić

Vaš komentar