Celoten članek

Demeter se je vrnila v Slovenijo

Poletje 2015,
letnik XI, številka 2

Breda Medvešček

Potem ko je zaradi prenehanja delovanja Zavoda Demeter Slovenija že kazalo, da bodo slovenski pridelovalci, ki pridelujejo in tržijo živila najbolj priznane in cenjene blagovne znamke, morali spet pod okrilje katere od tujih Demeter organizacij, so se končno le sestavili vsi koščki sestavljanke, ki so jih s težavo zbirali skupaj slovenski demetrovci. Moralna podpora in strokovne spodbude predstavnikov mednarodnih organizacij (Demeter International, IBDA, Sekcija za kmetijstvo Goetheanum) so jim prišle še kako prav. Vaje v strpnosti in vztrajnosti bi lahko rekli pripravam na ponovno združitev vseh slovenskih biodinamičnih pridelovalcev in predelovalcev ter tudi trgovcev in strokovnjakov v organizacijo, ki naj bi poleg opravljanja pomembnih nalog doma predstavljala slovensko biodinamično kmetijstvo v veliki mednarodni družini Demeter licencirancev.

Končno ponovna združitev

Zgodilo se je 16. februarja 2015. V prostorih Waldorfske šole Ljubljana, ki je gostila Ustanovni zbor štiriindvajsetih biodinamičnih pridelovalcev, je bilo ustanovljeno Združenje Demeter Slovenija. Za predsednika so izbrali Sergija Stancicha, podpredsedniško funkcijo je sprejel Zmago Petrič, tajnica združenja je postala dr. Maja Kolar, za blagajnika pa je bila potrjena Matej Korenika. Združenje je samostojna organizacija, vodi ga 9-članski Upravni odbor, ki ga sestavljajo tudi vsi prej imenovani. Združenje ima še Certifikacijski odbor – vanj imenuje člane občni zbor Združenja Demeter Slovenija. Certifikacijskemu odboru predseduje Polona Repič.

Izdelali so tudi svojo spletno stran, na kateri v predstavitvenem tekstu med drugim lahko preberemo: Združenje Demeter Slovenija predstavlja skupino vseh Demeter licencirancev v Sloveniji – pridelovalcev, predelovalcev in trgovcev ter strokovnjakov. Naše poslanstvo je širitev biodinamike in večja prepoznavnost Demeter blagovne znamke v Sloveniji, tako med pridelovalci kot tudi potrošniki, ter s tem skrb za zdravje ljudi, rastlin in živali, hkrati pa ohranjanje dragocenih naravnih virov.

Na strani najdemo veliko informacij, zavihki in podzavihki so razporejeni pregledno in sistematično. Predstavitvi združenja je dodana fotografija ustanovnih članov (ki jo objavljamo tudi mi – naj ostane še na papirju, za vsak slučaj in za zgodovino). Zavihek Ponudniki nam odkrije aktivni zemljevid Slovenije z označenimi lokacijami Demeter pridelovalcev; ob kliku na lokacijo se odpre spustni seznam z dokaj podrobno predstavitvijo ponudbe posameznega pridelovalca. Na strani najdemo tudi osnovne podatke o bistvu biodinamične metode in njenem izvoru, o organiziranosti biodinamičnega gibanja ter blagovni znamki Demeter. Skupaj s fotografijami naslovnic je predstavljena razpoložljiva tiskana strokovna literatura v slovenskem jeziku, seznanimo se z delovanjem društev, najdemo seznam vseh slovenskih Ajd z najpomembnejšimi podatki. Predstavljen je postopek za pridobitev certifikata Demeter z vsemi potrebnimi prijavnimi obrazci in kontakti, navedeni so podatki o obeh slovenskih pooblaščenih organizacijah za ekološko in Demeter kontrolo. Zelo uporaben je tudi Koledar dogodkov – napovednik s termini predavanj, ekskurzij, delavnic, organiziranih v združenju ali posameznih Ajdah. Še veliko bi lahko naštevali. Stran je vredna obiska. Ureja jo Andreja Videmšek.

Spet med polnopravnimi člani organizacije Demeter International

Vodstvo Združenja Demeter Slovenija je po ustanovitvi nadaljevalo z velikim izzivom – zahtevnimi pripravami za ponovni sprejem predstavniške organizacije slovenskih demetrovcev med polnopravne člane Demeter International, saj je bilo s prenehanjem delovanja Zavoda Demeter to članstvo zamrznjeno.

Sergij Stancich nam je povedal, da je organizacija Demeter International o ponovnem sprejemu slovenske organizacije med svoje člane odločala na letošnjem svetovnem zboru vseh nacionalnih Demeter organizacij, ki je potekal od 6. do 11. junija v Egiptu. Združenje Demeter Slovenija je tam zastopala njegova tajnica dr. Maja Kolar. Predsednik Stancich je dogajanje ob odločanju o našem ponovnem sprejemu spremljal po internetu – po skypu je bil povezan z dr. Majo Kolar, ki je bila na kraju dogajanja. Stancich pravi, da je bilo dokaj stresno, vendar pa je bil ves trud poplačan, ko je izvedel dobro novico, da je bilo izglasovano naše ponovno polnopravno članstvo:
‘Vsi skupaj smo se zelo razveselili, spominjali smo na družbo zavzetih navijačev po kaki pomembni nogometni tekmi. Takšna reakcija je bila kar upravičena, saj smo v ta končni rezultat vložili zelo veliko truda – najprej v pripravo okoliščin za ustanovitev slovenskega združenja, nato v nastavitev njegove strukture ter v izdelavo in pridobitev vseh dokumentov za njegovo uradno ustanovitev, izvedbo ustanovnega občnega zbora, potem pa še v pripravo in pridobitev vse dokumentacije, ki jo je od nas zahtevala organizacija Demeter International – tega ni bilo malo. Za vse skupaj nismo imeli veliko časa – vse to delo smo opravili v treh mesecih. Rezultat odločitve v Egiptu kaže, da smo dobro delali, saj smo odgovorne pri organizaciji Demeter International uspeli prepričati o naši pripravljenosti in so zato slovensko združenje spet sprejeli v svoje vrste. Moram pa povedati, da brez tako sposobnih, zavzetih in vztrajnih sodelavcev ne bi bilo mogoče doseči tega, kar je bilo doseženo. Vsi si zaslužijo mojo pohvalo in iskreno zahvalo.’

Vizije in načrti

Na vprašanje, kako vidi delovanje združenja v prihodnje, je predsednik Stancich povedal:
‘Tudi mi si bomo kot združenje prizadevali za širjenje kulture biodinamike – v pridelavi, predelavi in tudi v trgovski ponudbi. Želimo si, da bi bilo vedno več biodinamičnih kmetij. Dober obet je dejstvo, da je letos 44 takih kmetij, prej jih je bilo manj. Seveda pa bo treba pri tem paziti na to, da bo številčna rast kmetij vzporedna z rastjo našega delovanja, naše ogranizacije, da se ne bi zgodilo, da organizacijsko ne bi bili kos temu povečanju. Želimo si, da bi se čim več biodinamičnih pridelkov in izdelkov prodajalo tudi v trgovinah. Kaže se priložnosti pri trgovski verigi Hofer v Sloveniji. Hofer je imel pogodbo z organizacijo Demeter International, ker pa je zdaj naše združenje postalo njen polnopravni član, naj bi mi prevzeli to pogodbo. Da, težava v Sloveniji je v premajhnih količinah razpoložljivih biodinamičnih pridelkov, zato je ena od pomembnih nalog spodbujanje večje pridelave. Na to je vezan tudi pristop do tržišča s politiko cen. To so vprašanja, ki jih bo treba razjasniti tudi v organizaciji Demeter International. Logično je, da je proizvodna cena biodinamičnih pridelkov nekoliko višja od pridelkov iz drugih pridelav, toda če hočemo širiti zdravo prehranjevanje z našimi pridelki, jih moramo ponujati po cenah, ki so še vedno dostopne vsem ljudem. Moj moto pri določanju cene je: Poštena cena, ki plača trud pridelovalca, vendar ne tako visoka, da jo lahko plača samo elita. Moraš zaslužiti, vendar kljub temu delati pošteno. Poštenost in pristnost sta povezani z biodinamiko, s Steinerjevo filozofijo. Če na tržišču ne deluješ v skladu s tem, pokvariš ves trud in vsa poštena prizadevanja, ki si jih vložil v pridelavo in predelavo.

Za uspešno izvajanje naših načrtov oz. uresničevanje vizij se bomo morali seveda organizacijsko okrepiti.

Napišite, da sem zelo zadovoljen, da imamo v našem UO mlade člane, ker delajo zelo dobro in zavzeto. Rad delam z njimi.’

Vaš komentar