Nekaj misli o starejših otrocih v vrtcu

Jill Taplin Marina Nuvak

Ali lahko govorimo o tem, kako zadostiti potrebam večjih otrok v vrtcu?

Januarja 2016 nas je na konferenci SWEYG šolski inšpektor Martin Bradley, ki pozna waldorfske vrtce v Angliji, vprašal, kakšen napredek pričakujemo pri starejših otrocih v vrtcu.

Pogosto preživijo otroci dve ali tri leta v starostno mešanih skupinah, v istem okolju, z isto opremo in na voljo so jim iste dejavnosti. Vzgojitelj lahko v tem okolju v praksi opazuje, kako otroci skozi svoje vrtčevsko obdobje na nov način prevzemajo že znana opravila. Odnos vzgojitelja do šestletnega otroka se spreminja, saj pričakovanja do šestletnika niso enaka kot tista pri tri-, štiri- ali petletniku. Da bi bilo zadnje leto v vrtcu za večje otroke hranljivo, se morajo odrasli zavedati, v kakšnem prehodnem obdobju so otroci in skladno s tem tudi delovati.

Na Martinovo vprašanje sem se spomnila, ko sem prvič prebrala novo knjigo Sue Palmer ‘Upstart’, avtorice, ki je zaslovela s svojim delom ‘Zastrupljeno otroštvo’. To knjigo lahko priporočam kot tisto, ki nam ponuja živ in sodoben način vedenja o tem, kako z drugimi deliti naše razumevanje, da otroci prvih sedem let potrebujejo priložnost, da v svojem lastnem ritmu raziskujejo svet.

Sue Palmer se ozre nazaj na Froebla, Steinerja in Montessorijevo kot pedagoške mislece, ki so predlagali, da je prvih sedem let potrebnih predvsem za igro v celovitem okolju. Obrnila se je tudi k razvojnim raziskovalcem, kot sta Piaget in Vygotsky, ki sta na prvih sedem let gledala kot na posebno fazo, čas, ko je potrebno otrokom dovoliti, da razvijajo svoje sposobnosti, namesto da jih direktno učimo veščin in znanja. Poleg tega se je ozrla naokoli, kakšno prakso dela z otroki v zgodnjem obdobju imajo drugod po svetu, in vrtčevsko vzgojo otrok od tretjega do sedmega leta starosti videla kot način, kako vsem otrokom ponovno vrniti čas in prostor, da lahko gredo skozi tisto pomembno fazo svojega razvoja, preden se podajo na pot uradnega izobraževanja. Na britanski sceni vzgoje je skoraj popolnoma izginilo vrtčevsko obdobje in to je ena najbolj osupljivo očitnih razlik, ki jih obiskovalci (vključno s šolskimi inšpektorji) opazijo, ko vstopijo na waldorfsko prizorišče. Zaradi tega moramo govoriti o tem, kar se dogaja in kako starejši vrtčevski otroci, katerih naloge in cilji bi bili na večinskem prizorišču popolnoma jasni, napredujejo v skladu z lastno razvojno stopnjo.

Sue Palmer zagovarja mnenje, da se mora med tretjim in sedmim letom pri otrocih razviti samonadzor, ki bo tako pomemben za kasnejše izobraževanje. Da bi lahko to uspešno izpeljali, moramo skrbeti za in biti pozorni na imanentno motivacijo, ’tisti razburljivi občutek, ko se človek spoprime z izzivom, razreši uganko ali nekaj na lastno pobudo naredi prav’. Ljudje, ki delajo na področju Steinerjeve, waldorfske pedagogike, bodo v tem videli zdrav razvoj volje, na katerega so v waldorfskem vrtcu vsa leta pozorni. Kako pravzaprav poteka delo na razvoju samonadzora v waldorfskih vrtcih v zadnjem letu v starostno mešanih skupinah? Prepričana sem, da bi še vsaj eno leto lahko bila to zelo pomembna tema za študij in diskusijo med strokovnjaki, ki delajo z otroki v zgodnjem otroštvu. V tem kratkem članku ne bom mogla navesti veliko podrobnosti, toda poskušala bom prikazati uporaben zemljevid področja, ki ga je potrebno raziskati, ter podati nekaj predlogov, ki naj bi pomagali pri raziskovanju.

Ozadje raziskovanja mora biti razumevanje slike otrokovega razvoja, kot jo je pokazal Rudolf Steiner, razvijali pa so ga v kasnejših stotih letih drugi. V zadnjem letu v vrtcu se dogajata dve pomembni zadevi. Prvič, kot del krize v razvoju jaza, ki se pojavi vsaka tri leta, nastopi kriza zavedanja pri šestem letu. Drugič, kot vrhunec prvega sedemletnega obdobja se zgodi okrepitev fizičnega telesa in ‘rojstvo etrskega’. To sta dva ločena dogodka, ki se kažeta v obnašanju otrok in ki zahtevata različna načina dela.

Preberite več v tiskani izdaji.

Članek je bil objavljen v reviji Kindling, jesen/zima 2016

Priporočeno branje:
Nancy Blanning, First Grade Readiness WECAN
Ruth Ker, You’re not the Boss of Mell WECAN
Rudolf Meyer, The Wisdom of the Fairy Tales, Floris Books
Sue Palmer: Upstart: the case for raising the school starting age and providing what the under-sevens really need. Floris Books
Edmond Schoorel: School Readiness Leaflet. files.ctctcdn.com/aaa9229e001/9445a02d-cee0-047al-9075-c7b7d71afc30.pdf
Jill Taplin je mednarodna predavateljica, svetovalka za vrtce v VB, mentorica v tujini in trenutno vodi Seminar za vzgojitelje v Severni Angliji.
NESWEC. www.neswec.org.uk

Vaš komentar