Vabilo na izobraževanje za waldorfskega učitelja 2010-13

Pomlad 2010,
letnik VI, številka 1

David Brierley

Prvo leto – osebni razvoj

Živimo v času prekomerne zavesti. Toliko vemo in tako malo čutimo. V vedno zgodnejših letih nam polnijo glave s toliko teorijami in predsodki. Zelo močan želodec moramo imeti, da prebavimo vse žeblje znanja modernega časa. Večina jih je absolutno neprebavljivih, in da bi jih lahko zmleli na uporabne in prebavljive delce, potrebujemo pomoč. Potrebujemo umetnost.

Preberite več

Nebesa na zemlji

Pomlad 2010,
letnik VI, številka 1

Jill Taplin

Ustvarjalno življenje z otroki do sedmega leta starosti

Prvi del: intimno raziskovanje majhne dežele

Sedem let – to je pravljično število, biblično, magično število. V življenju odraslega to ni tako velik razpon. Lahko preživimo dvanajst ali tudi več sedemletnih obdobij. Sedem let zadostuje, da se izučiš poklica in se uvedeš v svoje delo. Ali da najdeš partnerja in zasnuješ družino. Ali da spoznaš, da si v svojem življenju zaključil nekaj pomembnega– zvezo ali poklicno pot – da zaznaš, da se nekaj zaključuje in začenja nekaj novega in nepričakovanega. V sedmih letih je mogoče pričakati, preživeti in zaključiti mnogo življenjskih izkušenj.

Preberite več

Novice iz spreminjajočega se sveta

Pomlad 2010,
letnik VI, številka 1

David Brierley

Kako pomaga umetnost učencem pri njihovem uspehu

Raziskave so zdaj pokazale, da umetnost pomaga učencem pri njihovem učnem uspehu. Nedavne raziskave v ZDA dokončno dokazujejo, da umetnost in predvsem integrativni pristop waldorfske pedagogike pomagata učencu pri njegovih akademskih dosežkih. Poročilo ponuja natančno in nepristransko poročilo o mnogih prednostih, povezanih z umetniškim poučevanjem učencev vseh starostnih skupin. Ljudje so prepričani, da je umetnost namenjena le razvedrilu mlajših otrok, a rezultati raziskave kažejo, da je uporaba umetnosti v procesu učenja še posebno koristna za starejše učence, saj podpira njihovo šolsko delo.

Preberite več

Govoriti resnico v času vsesplošnih prevar

Pomlad 2010,
letnik VI, številka 1

Richard Phethean

Govoriti resnico v času vsesplošnih prevar je revolucionarno dejanje.
George Orwell

Iskalec resnice ali znanja se trudi najti resnico,
in ni povezan z vsesplošnim mnenjem,
ampak z nezastrtim in neutrudnim hrepenenjem poleti v višino,
dokler ne dojame bistva stvari.

Platon

Iskanje resnice je pot, ki ni nikoli dokončana. Ali lahko ‘resnico’ sploh najdemo? En sam človek gotovo nikoli ne more v celoti dognati resnice o vesolju. Lahko pa ima bolj ali manj resnične misli, zaznave ali navdihe, ki so bodisi blizu resnice ali z njo v protislovju. V povezavi s tem je Rudolf Steiner v svoji knjigi Poznavanje višjih svetov kot prvi pogoj za zdrav odnos do resnice priporočil, da zavzamemo takšno držo, da smo do resnice dovzetni. Z drugimi besedami, uspeh imamo, če smo dovolj fleksibilni, da svoj pogled premikamo tako, da stvari vidimo iz različnih zornih kotov. To nas bo pripeljalo bliže resničnosti, kot da vztrajamo pri enem samem stališču. To pa od nas zahteva, da se odpremo tudi takim stališčem, ki so drugačna od naših. Včasih pomaga, če razmislimo o stališču, ki je točno nasprotno našemu.

Preberite več

Živali na kmetiji

Pomlad 2010,
letnik VI, številka 1

Aci Urbajs

Ustvarjanje vezi

Seveda govorim o domačih živalih, čeprav so podtalni organizmi, ki živijo v zemlji: deževniki, pajki, stonoge, mikrobi, krti … na prvem mestu, z 10 tonami na mojo kmetijo in konji s svojo 1,2 tono so pravi poraženci. Tukaj se poraja dvom, če sploh rabimo domače živali na kmetiji ali pa so očem prikrite živalce dovolj.

Preberite več