Celoten članek

Samoevalvacija in skrb za kakovost poučevanja v waldorfskih šolah

Zima 2013,
letnik IX, številka 4

Boštjan Štrajhar

Waldorfsko poučevanje je umetnost, kar pomeni, da poučevanje potrebuje umetniško strukturo ter da je prežeto z umetnostjo. Vendar tako kot vsaka umetnost tudi poučevanje temelji na določenih veščinah, ki jih je treba nenehno razvijati. Ne moremo se zanašati zgolj na navdih. Če ima učitelj dobre ideje, teh pa ne zmore uresničiti v razredu, se mora vprašati, ali zmore ideje prenesti v vsakodnevno prakso ter koliko so ideje resnično dobre. Zgolj z dobrimi idejami pač učitelj ne more preživeti. Ideja predstavlja začetek nečesa novega na neotipljivi ravni, izvedba le te pa predstavlja resnično novost.

Otroci oblikujejo

Zagotovo ste že kje prebrali, da misel kroji in oblikuje naš svet, saj lahko v življenju naredimo in postanemo le tisto, kar si lahko predstavljamo. Pri tem vedno znova pozabljamo na lastne nezavedne vsebine, ki jih je v nepredstavljivi meri več kot tistih, ki se jih zavedamo. In tudi te misli so tiste, ki oblikujejo naš zunanji svet. V nezavednih vsebinah bistveno vlogo odigrajo naša čustva. Iz šolske prakse vemo, kar je bilo že mnogokrat dokazano, da pozitivne emocionalne strukture otrok vplivajo na intelektualne dosežke; pri tem pa ne smemo pozabiti, da je pozitivna vzgoja sestavljena iz optimalnih frustracij – le te pa so pozitivne, če jih otroci ne izkušajo prezgodaj oziroma prepozno.

Kako vedeti, da delamo nekaj prav?

Prepričanje v lastno delo zagotovo pomaga pri vodenju otrok, vendar zgolj vera oziroma zaupanje v to, da delamo dobro, ni zadosti. Kot pravi arabski pregovor: »Zaupaj Alahu, vendar kamelo prej priveži na vrvico.« Dovoliti si moramo, da delujemo tudi po navdihu, a hkrati moramo imeti učni načrt, ki odstrani nepotreben kaos in zmanjša možnost izgube orientacije. Ko govorimo o učnem načrtu, ne govorimo o tem, da učenci v prvem razredu v vseh waldorfskih šolah po svetu na določen dan spoznajo določeno črko. Razvojno naravnani učni načrt nudi jasne okvire o tem, kaj in kdaj naj otroci spoznajo neko učno vsebino. Waldorfski kurikulum tako nudi osnovni kriterij za evalvacijo učiteljevega dela.

Del vsebine povzeto po Martinu Rawsonu.

Vaš komentar