Celoten članek

Srečanje z gostoma iz Švice

Zima 2014,
letnik X, številka 4

Boris Potočar in Barbara Vidmar

‘Naše delo mora temeljiti na biološko-dinamični metodi dr. Rudolfa Steinerja, ki jo je leta 1924 v Koberwitzu predstavil na Kmetijskem tečaju, in nadaljnjem razvoju te metode v praksi in raziskavah,’ smo večkrat slišali poudariti Susanno Küffer Heer, predstavnico Demeter International (v nadaljevanju: DI), in Jean-Michela Florina, vodjo Sekcije za kmetijstvo v Goetheanumu, ki smo ju od 21. do 23. novembra 2014 gostili v Sloveniji.

Prvi dan sta se Susanna Küffer Heer in Jean-Michel Florin na seji Izvršnega odbora Zveze društev biodinamikov srečala z njenimi člani, ki so izpostavili pereča vprašanja, na katera naj bi skušala odgovoriti med svojim obiskom v Sloveniji. Tekom prvega dne sta gosta na kratko obiskala tržnico v Ljubljani, na kateri ekološki kmetje vnaprej naročene izdelke prodajo kupcem. V organizaciji tržnice smo partnersko udeleženi tudi iz gibanja biodinamikov, z namenom, da ustvarimo nove tržne poti za slovenske biodinamične kmete, ki imajo ali bodo imeli presežke. Servis pridelovalcem na različnih področjih je namreč ključen gradnik za povečanje števila Demeter licencirancev, v čemer smo se z gostoma strinjali. Oba podpirata pot, ki smo si jo zastavili, pri tem pa je potrebno dosledno upoštevati vsa pravila in zakonodajo na področju ekološke pridelave, označevanja pridelkov in izdelkov ter Demeter smernic za Demeter kmete.

Gosta sta se posvetila tudi mladim biodinamikom, ki so na kratko predstavili svoje dosedanje delo na področju biodinamike in ideje za prihodnost. Gosta sta poudarila, da so mladi naša prihodnost, zato jim je potrebno dati ustrezen prostor in veljavo v biodinamičnem gibanju ter jih vključevati v odgovorne funkcije na vseh nivojih organiziranosti, da si pridobijo izkušnje za prihajajoče izzive.

Isti dan sta se srečala tudi s Karmen Ravnikar, predstavnico trgovske mreže Hofer, ki bo postala Demeter licenciranec. V njihovih slovenskih trgovinah bodo v začetku naslednjega leta pričeli s prodajo prvih izdelkov za otroke, proizvedenih po biodinamični metodi, kar bo za Slovenijo velik doprinos, in je plod našega skupnega sodelovanja.

Gosta smo na sobotno dopoldne popeljali na ogled kmetije Mira Marolta iz Male Loke, ki obdeluje zelo poseben sadni nasad, v katerem izvaja tudi različne poskuse s sadnimi vrstami. Miro že dolga leta kmetuje po biodinamični metodi in je poznan v gibanju slovenske biodinamike. Gosta sta bila navdušena nad načinom dela in Mirovim pristopom. Skupaj smo mu predlagali, da se ponovno vključi v Demeter kontrolo in da začne svoje dolgoletne izkušnje prenašati na mlajšo generacijo preko izkustveno-praktičnih delavnic na njegovi kmetiji, v povezavi z Zvezo društev biodinamikov in lokalnim Društvom za biodinamiko Dolenjska.

Obiskali smo tudi Prirodno posestvo in pivovarno Volk Turjaški, kjer nam je Matjaž Anžur pokazal postopek proizvodnje domačega kvasnega piva. Matjaž želi vse sestavine, ki so potrebne za proizvodnjo piva, pridelati po biodinamični metodi na svojem posestvu. Ogledali smo si tudi nasad hmelja, ki ga Matjaž prideluje po biodinamični metodi. Ob zaključku obdobja preusmeritve bo pridobil biodinamični certifikat, kar pomeni, da bomo imeli v prihodnje v Sloveniji tudi pivo, narejeno po biodinamični metodi.

V popoldanskih urah sta se gosta udeležila 1. zbora Demeter Slovenija, na katerem sta zbranim kmetom z Demeter licenco predstavila organiziranost DI, Mednarodno biodinamično organizacijo (IBDA) in Sekcijo za kmetijstvo. Poudarila sta, da sta pri tem zelo pomembni konfederacijska organiziranost in demokratičnost. Gostja je poleg tega pojasnila, da Zavod Demeter ni prejel pogodbe s strani DI zaradi neizpolnjevanja obveznosti do DI. Na večkrat zastavljeno vprašanje, kdaj se lahko uporablja besedo ‘biodinamičen’ ali ‘Demeter’ pa je odgovorila, da lahko vsak organ oziroma združenje, ki dela na podlagi biodinamičnih načel (tudi socialno gledano) uporablja besedo ‘biodinamičen’ tudi v svojem imenu (npr. Društvo za biodinamično … ), medtem ko se lahko beseda ‘Demeter’ uporablja za vsa združenja, ki imajo opravka s certificiranjem in kontrolo, ne sme pa je uporabiti biodinamična organizacija.

Demeter licenciranci so na Zboru sprejeli pravila svojega bodočega delovanja, oblikovali svoj upravni odbor in usmeritve delovanja znotraj Zveze društev za biodinamiko. Na osnovi odločitev iniciative Demeter licencirancev in Zveze društev za biodinamiko, ki poteka že od konca poletja, se trenutno odvija združevanje obeh delov našega skupnega gibanja v enovito organizacijo, ki bo vključevala tudi avtonomno enoto Demeter.

V nadaljevanju so se nam pridružili tudi predstavniki biodinamičnih društev iz cele Slovenije in skupaj smo prisluhnili prvemu delu Kmetijskega tečaja dr. Rudolfa Steinerja, ki ga je predstavil Jean-Michel Florin. Skupaj z dr. Matjažem Turinekom, ki je predavanje prevajal, bomo v prvi polovici prihodnjega leta pripravili čistopis tega predavanja v obliki brošure. Le-to bodo prejela vsa biodinamična društva.

V odmorih med predavanji smo lahko okušali domače dobrote nekaterih udeležencev, uvodni del 1. zbora Demeter Slovenija in Kmetijskega tečaja pa je popestril Aci Urbajs z meditativno glasbo na doma izdelanem inštrumentu.

V nedeljskem dopoldnevu smo lahko prisluhnili drugemu delu Kmetijskega tečaja, katerega nadaljevanje bomo organizirali predvidoma 21.in 22. 3. 2015, ko se nam bo Jean-Michel Florin ponovno pridružil. Susanna Küffer Heer je za konec spregovorila še o ustanovitvi in razvoju DI, kako organizacija deluje danes, ter o nalogah Slovenije kot polnopravne članice DI. Naloge vključujejo demokratično organizacijo licencirancev, ki lahko neodvisno odločajo, jasen finančni položaj, upravni odbor licencirancev ter sodelovanje in udeležbo v okviru DI. V zaključku nas je spodbudila, da dokončamo združevanje, saj tudi DI in IBDA podpirata enovito gibanje slovenske biodinamike, v kateri so združeni vsi skupaj ter med seboj sodelujejo in se povezujejo.

Najlepše se zahvaljujemo Waldorfski šoli Ljubljana, ki nas je vse tri dni prijazno gostila.

Vaš komentar