Sekem kot navdih – letno srečanje Demeter International

dr. Maja Kolar

‘Dimenzije, ki jih prinaša duhovnost v biodinamično kmetovanje’, je bil slogan 19. konference Demeter International, ki je v mesecu juniju potekala v Egiptu, natančneje oazi sredi puščave, v Sekemu, severovzhodno od Kaira. 31 delegatov iz 20 držav je obiskalo kmetijo v Sekemu, druga kmetijska podjetja v puščavi in na črni zemlji delte Nila. Razpravljali smo o prihodnosti Demetra, pomenu živali v kmetijstvu in o kakovosti biodinamičnih preparatov. Novoustanovljeno Združenje Demeter Slovenija je na tej konferenci ponovno pridobilo polnopravno članstvo v Demeter International.

Duša kmetijskega organizma ali ‘Kako skupaj z živalmi na dostojanstven način v prihodnost?’ je bilo temeljno vprašanje za udeležence konference med vodeno diskusijo. Na kmetiji v Sekemu smo lahko videli, kako se živali vključi v ekstremne pogoje v puščavi. Hlev za živali je odprt, govedo pa ima na vsake pol ure omogočen hladen tuš. Govorilo se je tudi o tem, kako biodinamično kmetovanje s svojimi preparati in ekološkim pristopom h kmetovanju ponudi rešitve v ekstremnih klimatskih pogojih. ‘Živali ogromno pripomorejo k duhovni komponenti kmetijskega organizma,’ je bilo slišati večkrat tekom razprave. Študije so pokazale, da se vsebnost humusa v tleh močno poveča ob prisotnosti živalskega gnoja. Na drugi strani se kmetije, ki nimajo živali, soočajo z upadom pridelkov ali pa morajo uporabljati komercialna gnojila.

Na Heliopolis univerzi v Kairu, ki prav tako sodi v kompleks Sekema in je primer prve trajnostne univerze na svetu, smo se udeležili mednarodne konference ob začetku mednarodnega leta tal. Predstavljeni so bili številni primeri s področja Egipta in drugih evropskih držav, kako uporaba biodinamičnih preparatov in ekološko kmetijstvo pozitivno vplivata na življenje v tleh in razvoj tal.

Helmy Abouleish, ki je kot delegat iz Egipta vključen v Demeter International od leta 1997, nam je predstavil vizijo biodinamičnega kmetovanja in blagovne znamke Demeter v Egiptu do leta 2020. Vključuje naslednje glavne komponente: izobraževanje, raziskave in razvoj, prizadevanja, da se Egiptu in Sekemu prizna poseben ekonomski, družbenopolitični in kulturni položaj. Študentom na Heliopolis univerzi imajo namen ponuditi univerzitetni program študija biodinamičnega načina kmetovanja, prav tako želijo biodinamični program vpeljati v poklicno izobraževanje.

Preberite več v tiskani izdaji.

Vaš komentar