Celoten članek

Zahvala za vse prejete darove

Marija Poljanec

Kratek pogled na delo društva v letu 2015

Tudi v Cerkvi se v tem času opravlja zahvalni obred za dobro letino. Pred oltarje razstavijo poljščine in razne vrtnine, duhovnik pa jih blagoslovi.

Potem se do naslednjega zahvalnega dne na to pozabi.

Naše biodinamično leto se s tem praznikom še ni končalo in če prav premislim, ni začetka in ni konca. Tako kot se Sonce, Luna in ostali planeti ne ustavijo pred Zodiakom, smo tudi mi v neprestanem gibanju.

Noben list setvenega koledarja ni prazen in mi se skušamo po tem ravnati.
V našem društvu smo že prevetrili delo po planu, da se zavemo, kaj vse še moramo postoriti, da bodo naši sadovnjaki, vrtovi in njive še v tem letu dobili moči za svoj zdrav razvoj.
Uspešno so bile izvedene vse delovne akcije. Preparati zorijo v zemlji in nabirajo sile življenja, dokler jih ne bomo v naslednjem letu dodali našim kompostom in nadaljevala se bo pot skladnosti in plodnosti. In ko bomo zavestno mešali preparate za škropljenje (500, 501) se bomo povezali tudi z nadčutnimi duhovnimi svetovi.

Pri izdelovanju vegetabilnih preparatov se vedno znova prilagajamo in skušamo doseči, da ne obremenjujemo vseh članov hkrati, ampak se za vsak preparat določi en vodja, ki ima možnost sam izbrati svoje člane (2 do 3), ki so mu najbližje na razpolago. Tako se vsi učimo drug od drugega in vsako sposobnost posameznika sprejemamo kot dar, ki našo skupnost bogati, hkrati pa tudi spoznavamo, kaj bi bilo dobro spremeniti oz. izboljšati glede na kvaliteto, vse od izdelave preparatov, do izkopa, hrambe in tudi pravilne uporabe. Vedno se pojavi kakšno vprašanje in vedno znova iščemo odgovore. S tem ostaja društvo živo in v gibanju.

V letošnjem letu, ko je bilo sprva vreme zelo nestanovitno in muhasto, se nam je jesen izkazala v vsej svoji lepoti. Topli, zračni sončni dnevi so nas spodbujali, da smo z veseljem pobirali sadove našega dela in čeprav pri nas v nižini samih plodovk ni bilo v izobilju, si med sabo nekako ‘pomagamo’, da smo preskrbljeni.

Seveda nas meteorologi ne pozabijo opozoriti na pregrevanje ozračja. Mi pa, ki poznamo lastnosti in moč planetov, si lahko predstavljamo tudi drugače … da nam Jupiter letos v vsej svoji mogočnosti kaže oziroma podarja svojo toploto. Tudi plodovi, ki so za približno 3 tedne kasneje dozorevali, kažejo na posebno Jupitrovo značilnost.

Upajmo, da nam bodo topli jesenski dnevi še na razpolago, saj nas še vedno čakajo drevesa na premaz, tudi za zlaganje in prepariranje kompostov je še čas.

Nekatere čebulnice čakajo v zemlji na spomladni preporod. Mi pa se bomo v tem iztekajočem letu potegnili vase, v svojo notranjost. Meditativno se bomo ukvarjali s semeni, ki jih bomo v času svetih noči nežno položili v našo Zemljo, da bodo okrepljena od posebnih moči Zodiaka in bolj pripravljena, da nam bodo v drugem letu dala vitalne, zdrave plodove, hrano, ki jo nujno potrebujemo za obstoj.

Praktična spoznanja, ki smo jih doživljali pri delu tekom leta, bomo skušali v zimskih dneh prenesti v teoretično razglabljanje in jih povezati s spoznanji Steinerjevega tečaja in napotkov pokojne Marije Thun, s katerimi se vedno znova srečujemo. Ugotavljali bomo, koliko smo bili dosledni in uspešni.
Omeniti moram tudi, da se v našem društvu redno srečujemo vsak prvi ponedeljek v mesecu, v večjem ali manjšem številu, a vedno z namenom, da osvetlimo tekoče delo. V ta namen nam je namenjen prostor oz. sejna soba v uradu župana g. Uroša Brežana – za kar mu moramo biti zelo hvaležni.

Tako postajamo vedno bolj soodvisni drug od drugega. Ali če povem drugače: ‘Kot imajo Zodiakalna znamenja na nebu različne kvalitete energij, se tudi mi s svojo različnostjo talentov vključujemo v njihove ritme in s svojim delom skušamo doseči skladnost med delom, ki ga opravljamo, in Zemljo, ki nam je kot dar zaupana v varovanje in se hkrati od nje učimo.’

Vaš komentar