Prehrana kot način zdravljenja

Elvira Devetak

Prehrana kot način zdravljenja z duhovno zdravstvenega vidika, postane izredno pomembno, če jo razumemo na pravilen način. Zato je dr. Rudolf Steiner na predavanju povedal, da je nujno potrebno navesti nekaj stališč o prehrani in o načinu zdravljena. Bolj kot pri katerikoli drugi razlagi je nedvomno treba upoštevati, da so bile tukaj izbrane povsem aforistične podrobnosti z brezmejno širokega področja in da je bilo že takrat (22. 10. 1906) zelo težko govoriti v na splošno razumljivem jeziku. Zato je z duhovno znanstvenega stališča mogoče govoriti le približno, saj v današnjem razširjenem krogu poslušalstva niso prisotni le tisti, ki bi znali resnično začutiti pomen vsake besede.

V okultnih šolah, katerih pripadniki so že dosegli višjo stopnjo, se je mogoče sporazumevati z natančno opredeljenim načinom izražanja, pri katerem se določena beseda nanaša na ustrezni čustveni impulz. Besede, s katerimi se samo nakaže duhovno-znanstveno, imajo v vsakdanjem pogovoru pogosto drugačen pomen. Zato si je treba prizadevati, da bi odgovorili na vprašanja, ki imajo istočasno tudi praktično vrednost. Vendar od tega ne bodo imeli veliko koristi tisti, ki ne verjamejo, da so učinki, katere vzroke najdemo v duhovnem svetu, mnogo močnejši od učinkov zunanjega, fizičnega sveta. Nekateri bodo teoretizirali, da se v tistem, kar naj bi bilo označeno kot duh, in ki močno deluje v svetu, nahajajo sile, podobne elektriki, magnetizmu itd. Njihov resnični pomen bomo ugotovili šele takrat, ko si bo posameznik za to pridobil globlji občutek in razumevanje.

V današnji kulturi življenja je duhovna veda umeščena različno. Najprej jo bodo napačno razumeli tisti, ki želijo še naprej živeti konzervativno, živeti v starih tirnicah, kot tudi tisti, ki želijo reformirati najrazličnejša področja življenja. Z duhovno vedo se srečujejo različne skupine ljudi, ki se jim zdi pravzaprav samoumevno, da duhovna veda pride k njim, ne pa oni k njej. Glede na to, da je antropozofsko gibanje univerzalno, se do različnih gibanj opredeli tako, kot se načrtovalec gradbenega podjetja opredeli do del, ki naj bi jih na hiši opravili tesarji, zidarji in ostali delavci. Naravno je, da mora tisti, ki vodi celotno gradnjo, od delavcev zahtevati, da sprejmejo njegova navodila. Potemtakem si tudi duhovna veda ne more dovoliti, da bi se pridružila gibanjem, kot so društva homeopatov, antialkoholikov in ostalih, ko to od nje zahtevajo. Vsa specializirana področja bi se morala včlaniti v duhovno-znanstveno gibanje, ki bi si moralo od znotraj prizadevati za temeljito prenovo na vseh področjih življenja.

Ne le da so znanstveniki prepričani, da je antropozofija njihova sovražnica, ki o znanosti ne želi ničesar vedeti, temveč tako mislijo tudi nekateri njeni prijatelji. Znanstveno izobraženi zdravnik, ki deluje skladno z zahtevami stroke, si kaj hitro ustvari predsodek, da se antropozofija ne poslužuje znanstvenih metod in da zato ne hodi z roko v roki z znanostjo. To pa ni res.

Od mnogih ljudi ne slišite drugega kot parolo za parolo. Na določen način povsem upravičeno obstajajo specialisti. Le-ti pri svoji stroki ne uporabljajo parol, to počnejo tisti, ki jim sledijo. Z več strani je slišati, da ljudi ni težko pretentati, ko teče beseda o strupu. Zelo razumno se sliši, ko nekdo reče: ‘Strup ne sme priti v telo!’ Obenem poudari, kako pomemben je naravni način zdravljenja. Kaj sploh pomeni naravno in kaj strupeno? Naravno je tudi delovanje strupa beladone 13 na človekov organizem, ker je ta tudi ta povsem naraven. Ni dvoma, da so vsa delovanja, podvržena naravnim zakonom, naravna. In kaj je strup? Voda je močan strup, če popijemo celo vedrce, ker bo njen učinek dokaj uničujoč, arzenik pa je zelo učinkovit, če ga uporabimo v ustrezni kombinaciji. Zato je nedvomno treba preučevati pristno razmerje med človeškim organizmom in naravo zunaj njega.

Že Paracelsus je pokazal, da so določeni procesi v človeškem telesu povezani z istovrstnimi procesi v zunanji naravi, na primer kolera z arzenom. Kolero je celo poimenoval arsenicus, ker je vedel, da pri koleri in pri arzenu delujejo isti dejavniki in ker je obenem dognal, kako je te snovi mogoče uskladiti. Zato se moremo najprej poglobiti v proces, ki poteka v naravi.

Preberite več v tiskani izdaji.

Vir: Rudolf Steiner, Dinamično-biološka prehrana, duhovna znanost v prehrani, Izbor: Ivanka Tanja Franjević Petrović

Vaš komentar