Modrost rok 1. del

izr. prof. David L. Brierley Marina Nuvak

 

Delo z rokami

Živimo v novi tehnološki dobi, v kateri ima zdaj vsakdo svoj prenosni računalnik in pametni telefon. Če pogledamo naokoli, lahko vidimo, kako globoko je to vtisnjeno v način, kako se ljudje današnje družbe med seboj povezujejo. Zaradi teh pripomočkov so izginile stare vezi časa in prostora. V zelo kratkem času lahko komuniciramo na zelo velike razdalje. Navdušeno sprejemamo te novitete in si ne moremo več predstavljati, kako smo živeli prej, ko vse to še ni bilo množično dosegljivo.

Preberite več

Povezava med prebavo in dejavnostjo mišljenja

Elvira Devetak

Prva pomembna okoliščina je ta, da obstaja določena povezava med tistim, čemur rečemo prebava, in tistim, kar imenujemo dejavnost mišljenja. Ali – to, kar je prebava v nižjem predelu, je dejavnost mišljenja v višjem predelu. Oboje se nahaja znotraj človeškega organizma in tako, kot se človek izraža na fizični ravni, tako to počneta prebava in dejavnost mišljenja s tem, ko se notranje povezujeta. Dejavnost mišljenja vključuje sposobnost logičnega sklepanja, pravilno izpeljavo enega pojma iz drugega. Sklepanje znotraj dejavnosti mišljenja je nekaj povsem gotovega. Z opravljanjem nekaterih vaj lahko dejavnost mišljenja usmerimo v točno določeno smer.

Preberite več

Božično drevo, božič in svete noči

Matjaž Jež in Fanika Jeromel

V prejšnjem sestavku smo si ogledali značilnosti poletno jesenskega vdiha zemlje, ki poteka drugo polovico leta, od dvojčkov do strelca in se zaključi 19. januarja naslednjega leta. Zdaj pa si poglejmo zadnji del tega obdobja, čas okoli božiča, ko so dogajanja najbolj intenzivna. Začnejo se z adventom, ki predstavlja duhovno pripravo na doživljanje božiča, vrhunec dosežejo v božični noči z novim rojstvom in se zaključijo z dvanajstimi svetimi nočmi, ki nas popeljejo do šestega januarja naslednjega leta, ki ga posvetimo sv. trem kraljem.

Preberite več

Razumevanje otroških risb

Katka Žbogar

Skrivnostni govor otroškega risanja – sledenje poti inkarnacije

Pričujoč članek temelji na prevodu dela Razumevanje otroških risb (originalno Understanding Children’s Drawings), avtorice Michaele Strauss, dopolnjen je z risbami otrok iz Waldorfskega vrtca Radovljica. Ker se v Waldorfskem vrtcu Čebelica v Radovljici zavedamo pomena prostega risanja, imajo otroci čas za risanje ves čas proste igre in tudi po počitku. Rišejo lahko neomejeno, ves čas so na voljo voščeni bloki in papir.

Preberite več

Prehrana kot način zdravljenja

Elvira Devetak

Prehrana kot način zdravljenja z duhovno zdravstvenega vidika, postane izredno pomembno, če jo razumemo na pravilen način. Zato je dr. Rudolf Steiner na predavanju povedal, da je nujno potrebno navesti nekaj stališč o prehrani in o načinu zdravljena. Bolj kot pri katerikoli drugi razlagi je nedvomno treba upoštevati, da so bile tukaj izbrane povsem aforistične podrobnosti z brezmejno širokega področja in da je bilo že takrat (22. 10. 1906) zelo težko govoriti v na splošno razumljivem jeziku. Zato je z duhovno znanstvenega stališča mogoče govoriti le približno, saj v današnjem razširjenem krogu poslušalstva niso prisotni le tisti, ki bi znali resnično začutiti pomen vsake besede.

Preberite več