Celoten članek

Biodinamični preparati: včeraj, danes in jutri

Andreja Videmšek

Združenje Demeter Slovenija je v sodelovanju z Zvezo biodinamikov Slovenije v novembru organiziralo dvodnevni seminar z g. Jean-Michel Florinom, vodjo Sekcije za kmetijstvo v Dornachu v Švici.

Tokratni seminar na temo ‘Biodinamični preparati: včeraj, danes in jutri’ je potekal v osrednji Sloveniji, in sicer na Osnovni šoli Dob v bližini Domžal. Seminar je bil zelo razgiban, saj je bil sestavljen iz predavanj, dela po skupinah, praktičnega opazovanja rastlin in živali ter skupinskega branja Kmetijskega tečaja, temeljnega dela, ki ga je podal dr. Rudolf Steiner. Biodinamični preparati so osnova biodinamičnega načina kmetovanja in vrtnarjenja, zato smo jih podrobno obravnavali v teoriji in praksi, razpravljali smo o njihovi pripravi, uporabi in pomenu. Izpostavili smo pomembnost regeneracije zemlje in njeno ‘prehrano’ skozi gnojenje. Steiner vzame človeka za osnovo, za metodo v smislu, da dogajanje in procese okoli nas lažje razumemo, če izhajamo iz nas samih. V Kmetijskem tečaju nam je podal mnoge namige, kako poskrbeti za zdravje zemlje, rastlin in živali, iz katerega izhaja tudi naše zdravje in razvoj.

Deževno vreme nam jo je nekoliko zagodlo, zato smo lahko na Demeter certificirani Biodinamični kmetiji Pri Cajhnu izvedli le opazovanje živali. Rastline, ki jih uporabljamo pri pripravi preparatov, pa smo natančno pogledali kar v učilnici. Opazovali smo v večih korakih, predvsem z uporabo drugih čutil, ne le vidom, za kar si v današnji naglici premalokrat vzamemo čas. Ugotovili smo, da lahko že s poglobljenim opazovanjem sklepamo o tem, kaj nam rastline prinašajo. Zelo pomembno je, da razumemo, zakaj biodinamične preparate pripravljamo iz različnih komponent in kaj nam posamezni deli prinašajo, da tvorijo učinkovito celoto. Temeljili smo na Kmetijskem tečaju, poleg tega nam je dr. Maja Kolar predstavila tudi najnovejša spoznanja, ki so plod triletnih raziskovanj v okviru študije ‘Izdelava biodinamičnih preparatov po svetu’ Sekcije za kmetijstvo. Udeleženci so na seminarju aktivno sodelovali in ga soustvarjali. Predavatelj nam je ponudil nov vpogled v naravo in skupaj smo naredili korak naprej k bolj celostnemu razumevanju naravnih procesov in naše vloge v njih.

Najlepše se zahvaljujemo Osnovni šoli Dob, da nas je prijazno gostila v svojih prostorih. Prihajajoči dogodki Združenja Demeter Slovenija in ostalih biodinamičnih društev so objavljeni na www.demeter.si.

Vaš komentar