Celoten članek

Pod okriljem Demetre

Matjaž Jež

V trgovinah z naravnimi pridelki in izdelki pogosto naletimo na blagovno znamko Demeter. In kaj pomeni ta blagovna znamka? In za kakšno hrano se bomo odločili, če jo bomo izbrali? Demeter je blagovna znamka, ki označuje hrano najvišje kakovosti. Označuje pridelke in izdelke, ki so pridelani in predelani po načelih biodinamike in strogih smernicah za pridobitev in uporabo certifikata Demeter.

Beseda Demeter ali po slovensko Demetra, je ime grške boginje plodnosti. Bila je Kronosova in Reina hči, z Zeusom pa je imela hčerko Persefono. Zadolžena je bila za zemljo in njeno rodovitnost ter za cvetenje in zorenje rastlin, predvsem žita. Bila je tudi zavetnica zakona in otrok. Zato so jo častila predvsem poljedelska ljudstva žitorodnih pokrajin antične Grčije. Upodabljali so jo s cvetjem, sadjem in žitom, njen simbol pa je bil tudi ptič žerjav.

Tako je Demetra iz antične mitologije vstopila v sedanjost kot garant trajnega ohranjanja plodnosti zemlje ter vitalnosti rastlin, živali in ljudi. Ne vem, kdo je izbral Demetro za simbol biodinamike. Verjetno je bil R. Steiner ali kdo od njegovih sodelavcev. Prepričan pa sem, da ime ni bilo izbrano slučajno, ampak z jasnim namenom, da se poudari vrhunske lastnosti biodinamično pridelane hrane, ki zagotavlja življenjsko energijo.

Utemeljitelj biodinamike je dr. Rudolf Steiner. Že iz dvajsetih let prejšnjega stoletja je znana njegova ocena, da je plodna zemlja (v takratni Nemčiji) vedno bolj izčrpana in da je hrana, ki je pridelana na njej, vedno slabša. Napovedal je, da bo do konca stoletja hrana z njihovih polj sicer še vedno sposobna ljudem napolniti želodce, ne bo pa jim več dala potrebne življenjske energije. Na tej osnovi je R. Steiner razvil alternativno metodo biodinamičnega kmetijstva in že leta 1922 pripravil navodila za preusmeritev prvega kmetijskega posestva iz takratne konvencionalne v biodinamično pridelavo. To je bilo samostansko posestvo Marienstein v Nörten-Hardenbergu s 150 ha kmetijskih površin. Po treh letih prehoda je leta 1925 posestvo v celoti delovalo biodinamično. Leta 1924 je Steiner opravil tudi svoj znameniti kmetijski tečaj. Na njem je predstavil in utemeljil biodinamično kmetovanje. Osrednja tema je bila trajno ohranjanje rodovitnosti zemlje ter vseh rastlin in živali na posestvu ob hkratnem zagotavljanju zdrave hrane, ki ljudem zagotavlja tudi potrebno življenjsko energijo. Kot vemo, ja R. Steiner naslednje leto (1925) umrl in ni mogel nadaljevati komaj pričetega dela. Na srečo je zbral okoli sebe krog številnih zavzetih sodelavcev in prijateljev, ki so z njegovim delom nadaljevali in ga postopno dopolnjevali. Tako so bile že tri leta po njegovi smrti, leta 1928, izdane prve Demeter smernice. Bile so obvezne za vse, ki so želeli hrano pridelovati in predelovati na biodinamični način in so želeli postati tudi člani združenja Demeter, kar je v praksi pomenilo, da lahko to blagovno znamko uporabljajo tudi pri prodaji svojih pridelkov in proizvodov.

V naslednjih desetletjih je združenje Demeter doseglo velik razvoj. S svojimi smernicami, ki jih je stalno dopolnjevalo in izpopolnjevalo, je postalo svetilnik, ki je usmerjal svetovno strategijo pridelovanja, predelovanja in trženja zdrave hrane. Najpomembnejši časovni mejniki tega razvoja so bili sledeči:

  • 1928 je bil predstavljen simbol Demeter in objavljene prve smernice;
  • 1930 sta dr. L. Kolisko in dr. E. Pfeiffer razvila metodo kromatografije za kontrolo Demeter kakovosti;
  • 1931 je v Evropi že okoli 1000 biodinamičnih kmetij;
  • 1950 je bil v Dornachu ustanovljen inštitut za biodinamične raziskave, izhajati je pričela revija »Lebendige Erde«;
  • 1963 prične izhajati setveni koledar Marije Thun;
  • 1997 je bilo ustanovljeno združenje Demeter international;
  • 1999 postane Demeter največji svetovni ponudnik ekološko pridelane hrane;
  • 2002 je bila ustanovitev mednarodnega združenja za biodinamično pridelavo hrane (IBDA);
  • 2014 je bila v Bonnu prva svetovna konferenca za biodinamično kmetovanje;
  • 2015 je bilo ustanovljeno Združenje Demeter Slovenija.

Vse to in še veliko več je torej združeno v simbolu Demetre, grške boginje plodnosti. Iz stališča našega vsakdanjega življenja pa je pomembno predvsem to, da je Združenje Demeter tudi v Sloveniji. Njegov predsednik je Sergij Stancich, sedež pa ima na kmetiji Kamnar v Volčjem Gradu 40 pri Komnu na Krasu. O ustanovitvi združenja je Svitanje podrobneje poročalo v poletni številki leta 2015 (letnik XI, številka 2).

Vaš komentar