Celoten članek

Modul za svetovalce biodinamike

Andreja Videmšek

Združenje Demeter Slovenija je februarja v sodelovanju z Zvezo biodinamikov Slovenije in Demeter International organiziralo prvi modul strokovnega izobraževanja za mentorje, svetovalce, kontrolorje in certifikatorje za biodinamiko.

Udeleženci so se vključili v dvoletni cikel izobraževanja, ki je sestavljen iz štirih modulov, od katerih se trije dogajajo v Sloveniji, zadnji pa vključuje ogled dobrih praks v tujini. Po zaključenem ciklu bodo udeleženci usposobljeni za svetovanje in mentorstvo kmetom, ki se želijo preusmeriti v biodinamično kmetovanje in pridobiti certifikat Demeter. Sodelavci s kontrolnih organizacij pa bodo dodatno usposobljeni za izvajanje Demeter kontrol in certifikacije. Poleg prvega modula je bil izveden tudi obnovitveni seminar za že certificirane svetovalce za biodinamiko, saj je pomembno, da so svetovalci seznanjeni z novostmi.

Seminar so vodili dr. Reto Ingold iz Dornacha v Švici, ki je vodja akreditacijskega odbora pri Demeter International; dr. Matjaž Turinek, Demeter kmetovalec in koordinator odbora za izobraževanje in standarde pri Združenju Demeter Slovenija, ter dr. Maja Kolar, sodelavka Biotehniškega centra Naklo in Sekcije za kmetijstvo Goetheanum, koordinatorka odbora za izobraževanje in standarde pri Združenju Demeter Slovenija (ZDS).

dr. Reto Ingold, Dornach, Švica

Seminar je potekal v treh delih. Prvi dan je bil namenjen strnjenemu pregledu načel biodinamike in kmetiji kot celostnemu organizmu, in sicer za postavitev temeljev predvsem za tiste, ki so del kontrolnega procesa, a se z biodinamiko neposredno ne ukvarjajo. Drugi dan je bil bolj praktično usmerjen, po predavanju smo si udeleženci ogledali shranjevanje in prikaz mešanja biodinamičnih preparatov na sedežu Društva Ajda Domžale ter spoznali delovanje biodinamičnega društva kot podpornega sistema za biodinamične kmetovalce. Bodoči svetovalci smo se nato preizkusili v praksi ter na primeru Biodinamične kmetije pri Cajhnu (družina Videmšek) iz Doba pri Domžalah izvedli obravnavanje kmetije kot celostnega organizma in preizkusili, na kaj vse morajo biti kot svetovalci pozorni pri svojem delu.

Tretji dan je bil namenjen obnovitvi certifikata usposobljenih svetovalcev za biodinamiko, ki so svoje znanje osvežili, se seznanili z nekaterimi novostmi in spremembami Demeter smernic ter si izmenjali svetovalske izkušnje s terena. Kot predavateljica se nam je pridružila še Polonca Mehraban Repič, predsednica certifikacijskega odbora pri Združenju Demeter Slovenija in dolgoletna Demeter kontrolorka in certifikatorka z mednarodnimi izkušnjami.

Zelo pomembno je, da imamo usposobljene svetovalce s področja biodinamike, saj se ta metoda kmetovanja v marsičem razlikuje od ekološke metode ter predstavlja velik odmik od tradicionalnega kmetovanja, še večji pa v primerjavi s konvencionalno pridelavo. Še posebej smo veseli udeležbe sodelavcev s kontrolnih organizacij in sodelavcev Kmetijske svetovalne službe, ki bodo lahko to metodo posredovali in predstavili svojim kmetom. Najpomembneje pa je, da je svetovalec predvsem človek, na katerega se lahko kmet zanese in vedno obrne z vprašanji. Pomembna je obojestranska komunikacija, s poudarkom, da zna svetovalec kmetu prisluhniti, kaj si želi, in mu pomaga pri uresničevanju zastavljenih ciljev v skladu z Demeter smernicami in uspešno biodinamično kmetijsko prakso. Izobraževanja so bila zelo zanimiva in udeleženci so jih s svojim aktivnim sodelovanjem še popestrili in sooblikovali. Najlepše se zahvaljujemo g. Jožetu Grabljevcu, predsedniku Društva Ajda Domžale, ki nas je prijazno sprejel ter nam predstavil delo biodinamičnega društva.

Vaš komentar