Raj na zemlji 2. del

Poletje 2010,
letnik VI, številka 2

Jill Taplin

Ustvarjalno življenje z otroki do sedmega leta starosti

Drugi del: spust v materijo

Nekoč sem slišala obupano kolegico reči svojemu malčku »Ne obnašaj se kot dveletni otrok!« Pa vendar, otrok se obnaša kot otrok in ne kot odrasla oseba, saj stvari drugače doživlja. Določene situacije ne more racionalizirati, tako kot to storimo odrasli – se odmakniti od problema in nanj pogledati objektivno. Zelo pomembno je, da poskusimo razumeti, kako otrok dojema svet, v katerega vstopa in ki mu prihaja naproti. Da pa bi to mogli razumeti, moramo raziskati, od kod otrok prihaja.

Preberite več

Celoten članek

Enigma umetniške kreativnosti

Poletje 2010,
letnik VI, številka 2

David Brierley

Pri predšolskih otrocih, učencih in dijakih

Na predšolsko obdobje pri otroku gledamo kot na zlata leta ustvarjalnosti. V tej starosti so otroci kot biseri: če se smejo umetniško razvijati, se bleščijo. Pozneje pa, v zgodnji puberteti, se zdi, da sijaj zbledi  in v primerjavi s tistim, kar so bili sposobni pokazati prej, so videti njihove risbe povprečne. Zdi se, kot da je njihov umetniški razvoj ohromel.

Preberite več

Celoten članek

Ko toplota sreča toploto

Poletje 2010,
letnik VI, številka 2

Michael Weiler

Kaj povezuje čebele in človeka

Večine ljudi se čebele dotaknejo neposredno, duševno. To srečanje se dogaja predvsem v srcih.

Danes veliko ljudi skrbi zaradi stiske čebel. Iskanje vzrokov odpira novo vprašanje: Ali se moramo zato, da bi jim pomagali, naučiti čebele bolje razumeti?

Pot do razumevanja narave, njenih pojavov in njenega odnosa do človeka je v primerjalnem opazovanju ali raziskovanju. Goethe si je zelo prizadeval za ta način in ugotovil, da se na organskem in telesnem nivoju ne da najti bistvene razlike med ljudmi in višjimi živalmi, sesalci. V kraljestvu žuželk je domača čebela brez dvoma ena izmed najbolj razvitih oblik. Če primerjamo nas ljudi in domače čebele, pri tem ne smemo gledati le na eno čebelo, ampak na celoten panj. Ta predstavlja organizem čebele. Pri tem na prvi pogled ne najdemo prav veliko sorodnih in podobnih elementov.

Preberite več

Osnove antropozofije

Osnove antropozofije 1. del

Brane Žilavec

Poletje 2010,
letnik VI, številka 2

Brane Žilavec

Razvoj mišljenja kot organa za zaznavanje duhovnega sveta

Glavni namen mojih prispevkov je razvijanje in poglabljanje razumevanja osnovnih lastnosti antropozofske razlage sveta in človeka, ki ga je oblikoval Rudolf Steiner. Obstaja veliko načinov in možnosti, kako se lotiti takšnega pisanja. »Težava (pa) je v tem, da je področje antropozofske duhovne znanosti kot celote tako obsežno, da ni nikoli mogoče predstaviti več kot del te celote.« Zatorej se je treba zavedati, da se lahko v posameznem prispevku predstavi le nekoliko izbranih vidikov na določeno temo. Izbor le teh je popolnoma osebne narave – po eni strani je rezultat mojega desetletnega bolj intenzivnega študija antropozofske literature, po drugi strani pa rezultat mojih izkušenj iz bivanja in delovanja v antropozofskih ustanovah v Angliji.

Preberite več