Celoten članek

To je življenje: Na obisku pri Evi Humar

Breda Medvešček

Z Greto Sorta raziskujeva naselja po Krasu in ugotavljava, da se je pokrajina z leti precej obrasla. Ponekod ne deluje nič kaj kraško. Vendar ni ta sprememba kriva, da morava prav pazljivo gledati na obcestne table, ki naj bi naju napotile v Brestovico pri Komnu, kamor sva namenjeni. Mimo značilnih kraških naselij končno prideva do pravega in najdeva prijetno dvorišče Pilatove domačije, kjer je vse pripravljeno za destilacijo sivke. Pravzaprav manjka samo še sivka.

Preberite več

Celoten članek

Ekskurzija Ajda Posavje v Italijo in na Kras

Zvone Černelič

Tudi v letošnji jeseni smo se v društvu Ajda Posavje odpravili na ekskurzijo, tokrat v Italijo, v kraj Beano blizu Vidma, in na Goriško. Obiskali smo eno od prvih eko vasi v Italiji, katere ustanovitelj je gospod Enzo Nastati, ki je že več kot trideset let raziskovalec na področju duhovno antropozofske znanosti. Pričel je s prebiranjem Svetega pisma, z evangeliji in svetimi spisi. Seznanil se je tudi z antropozofijo in deli Rudolfa Stajnerja. Je avtor številnih publikacij, ustanovitelj mednarodnega združenja Drevo življenja, osnovitelj homeodinamične metode v kmetijstvu in še kaj.

Preberite več

Na mladih svet stoji

Marija Poljanec

Po dolgi mrzli zimi smo vsi težko čakali na spomladansko prebujenje. Čeprav je bil mesec marec nadpovprečno topel, se je bilo le težko uskladiti s pravimi termini. Vseeno smo izkoristili visoke temperature za zgodnje posevke, pa rast ni napredovala, ker so bile noči sorazmerno mrzle. Že kmalu po sredini aprila je presenetila huda pozeba, ki je naredila veliko škode in dodatno zaustavila rast.

Preberite več

Orfiška šola in duh Srednje Evrope: Spoznavni postopek in znanost

Samo Simčič

Orfiška šola, šola pesniške genialnosti, je povzdignjena v mit. O njej se govori kot o imaginarni resničnosti, zato nikoli povsem določno. Vendar je orfiška šola resničnost, ne le prispodoba. V mitu o Orfeju je rečeno, da je temu mitičnemu starogrškemu pesniku poklonil svojo liro Apolon sam. To ima globok pomen. Lira je precizen instrument, treba ga je obvladati, da bi lahko igrali nanj in ustvarjali umetnost. Orfej se je te umetnosti naučil v Apolonovem templju v Delfih. Dala mu je sposobnost, da je lahko živ stopil čez prag smrti v svet umrlih – ta sposobnost je intuicija, ki sega v globine sveta in človeka.

Preberite več

Celoten članek

Človekov mali in veliki svet

Mario Čuletić Marina Nuvak

Današnja, vse bolj globalizirana in dehumanizirana družba, v kateri postaja človeško življenje preveliko breme, zgolj številka in sredstvo za doseganje egoističnih in nemoralnih ciljev, postavlja pod vprašaj perspektivo kvalitativno-progresivnega razvoja človeštva. Zdi se, da je v poplavi svetovnih nazorov in ideologij težko razločiti vizije in ideale, ki bi človeku lahko vrnili izgubljeno navdušenje, plemenito strast do življenja, zvezdo vodnico, dostojno Človeka. Eno takšnih vizij je mogoče strniti v dve besedi – mikrokozmos in makrokozmos.

Preberite več

Celoten članek

Setveni kozmični koledar v skladu z razvojem zemlje in človeka

Marija Poljanec

V zimskem času biodinamiki mnogo razmišljamo, meditiramo in se tudi sprašujemo, koliko smo bili v preteklem letu uspešni pri vzgoji rastlin, koliko nam je bila narava naklonjena. Cel niz vprašanj si lahko zastavimo in eden od odgovorov je lahko tudi, da nismo upoštevali pravega kolobarja, takega, ki ustreza rastlini in celotnemu sistemu našega osončja, oz. tistega reda in točnosti vseokrog, ki ga je upesnil Beethoven in ga je s truda polnim raziskovalnim delom utemeljila naša pokojna Marija Thun.

Preberite več

Povezava med prebavo in dejavnostjo mišljenja

Elvira Devetak

Prva pomembna okoliščina je ta, da obstaja določena povezava med tistim, čemur rečemo prebava, in tistim, kar imenujemo dejavnost mišljenja. Ali – to, kar je prebava v nižjem predelu, je dejavnost mišljenja v višjem predelu. Oboje se nahaja znotraj človeškega organizma in tako, kot se človek izraža na fizični ravni, tako to počneta prebava in dejavnost mišljenja s tem, ko se notranje povezujeta. Dejavnost mišljenja vključuje sposobnost logičnega sklepanja, pravilno izpeljavo enega pojma iz drugega. Sklepanje znotraj dejavnosti mišljenja je nekaj povsem gotovega. Z opravljanjem nekaterih vaj lahko dejavnost mišljenja usmerimo v točno določeno smer.

Preberite več